Nhạc phẩm Trăng Thành Đạo – Đức Quảng

Ca khúc này viết cho các em Oanh vũ  với nhịp điệu vui tươi sinh động diễn tả niềm hân hoan của thế giới trong ngày Thành Đạo dưới cội bồ đề, bên dòng Ni Liên Thuyền.

Bài khác nên xem

Nhạc phẩm: Một Nhành Mai

ducquang

Nhạc Karaoke: Sáng Tỏa Hoa Đàm – Hằng Vang

ducquang

Nhạc: Đêm Xuất Gia – Hoàng Cang

ducquang