Nhạc phẩm Trăng Thành Đạo – Đức Quảng

Ca khúc này viết cho các em Oanh vũ  với nhịp điệu vui tươi sinh động diễn tả niềm hân hoan của thế giới trong ngày Thành Đạo dưới cội bồ đề, bên dòng Ni Liên Thuyền.

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Lưu Chuyển – Thơ Thiền sư Nhất Hạnh

ducquang

Nhạc Karaoke: Xuân Ly Hương – Đức Quảng

ducquang

Nhạc: Đạo Ca 5 – Một Cành Mai

ducquang