Nhạc Phẩm Ơn Phú Lâu Na – Anh Lạc

Sẽ rất thiếu sót nếu không đem bài hát này chuyển giao cho các Trại Phú Lâu Na – Năm đó anh Luyện đã bị tai biến rất yếu nhưng vẫn cùng chị ngồi xe theo Ban Quản Trại lên Đồng Nai – trên đường đi anh đã hướng dẫn bài hát này ( có phụ họa)với âm điệu bi tráng trầm hùng.

Đức Quảng ghi lại

Bài khác nên xem

Hình ảnh: BHD GĐPT Bình Phước tổ chức đêm Văn Nghệ cúng dường Phật Đản PL 2559

phuocthanh

Hình Ảnh: BHD GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại họp bạn Ngành Đồng hè 2012

phuocthanh

(Vĩnh Hảo) An trong cõi bất an

nhuanphap