Nhạc Phẩm Ơn Phú Lâu Na – Anh Lạc

Sẽ rất thiếu sót nếu không đem bài hát này chuyển giao cho các Trại Phú Lâu Na – Năm đó anh Luyện đã bị tai biến rất yếu nhưng vẫn cùng chị ngồi xe theo Ban Quản Trại lên Đồng Nai – trên đường đi anh đã hướng dẫn bài hát này ( có phụ họa)với âm điệu bi tráng trầm hùng.

Đức Quảng ghi lại

Bài khác nên xem

Huy Hiệu Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam 2015

ducquang

Sổ bộ đời

nhuanphap

Nhạc: Lửa Sáng Niềm Tin – Hằng Vang

ducquang