Nhạc: Đường Lam, Tình Lam – Chúc Linh

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” Danh ngôn của Nguyễn Bá Học.duong lamz

Duong Lam 22z

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Chim Bốn Phương – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc: Xuất Gia – Hoàng Cang

ducquang

Nhạc Karaoke: Nguyện Theo Bước Thầy – Ngô Mạnh thu

ducquang