Nhạc: Đường Lam, Tình Lam – Chúc Linh

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” Danh ngôn của Nguyễn Bá Học.duong lamz

Duong Lam 22z

Bài khác nên xem

Nhạc: Như Thị Thất,20 Mùa Thành Đạo – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Đạo Vàng – Tác giả: Vô Danh – Ký âm Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke: Lưu Chuyển – Thơ Thiền sư Nhất Hạnh

ducquang