Nhạc: Đường Lam, Tình Lam – Chúc Linh

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” Danh ngôn của Nguyễn Bá Học.duong lamz

Duong Lam 22z

Bài khác nên xem

Mùa Xuân Văn Nghệ GĐPT

ducquang

Nhạc Karaoke: Về Trời Đại Hiếu – Đức Quảng

ducquang

Nhạc Karaoke-Bài ca lửa Dũng-Lê Cao Phan

ducquang