Nhạc: Đường Lam, Tình Lam – Chúc Linh

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” Danh ngôn của Nguyễn Bá Học.duong lamz

Duong Lam 22z

Bài khác nên xem

Nhạc: Dặn Dò

ducquang

Nhạc Karaoke: Gặp Mẹ Trong Mơ – Thùy Chi

ducquang

Nhạc: GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới – Đức Quảng

ducquang