Nhạc: Đường Lam, Tình Lam – Chúc Linh

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông” Danh ngôn của Nguyễn Bá Học.duong lamz

Duong Lam 22z

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Mừng Ngày Phật Đản – Y Mai,Đ.Lê Nguyễn

ducquang

Nhạc Karaoke VỀ DỰ CHU NIÊN -Trần Ngọc Dần

ducquang

Nhạc phẩm: Một Nhành Mai

ducquang