MỪNG ĐỆ NHỊ CHU NIÊN THƯ VIỆN IN FO

MỪNG ĐỆ NHỊ CHU NIÊN THƯ VIỆN IN FO

Nhận meo thư viện mời chu niên
Trang mạng tin hay khắp mọi miền
Niềm vui phơi phơi, tâm khởi lại
Hòa quyện vui buồn lắm chữ duyên.

Cái dạo Info mới xuất chiêu!
Mới có một năm đã bao điều
Tin đạo, tin đời, tin Phật tử
Bao nhiêu tin mới, đăng thật nhiều.

Con số ba mươi (K) hai mười hai
Hai mốt tháng bảy chẳng có sai
Trang hay, bổ ích, nhiều truy cập
Chúc mừng thư viện có tương lai.

Rồi đến năm mươi (K) hai mười ba
Ba mươi tháng một chẳng đâu xa
Lúc này các ẹc* bôn ba khắp
Ấy mà thư viện, chẳng bỏ qua.

Sang đến tháng tám hai mười ba
Bảy mươi (K) chữ số đang nở hoa
Lúc này đã thấy trang Thư Viện
Lắm khách, nhiều mem, khó bỏ qua.

Hôm nay mười một mừng chu niên
Quần quật với trang hai năm liền
Đăng mới nhiều tin cho khách đọc
Tin hay, bút chiến, múa liên miên.

Kính chúc các ẹc* trang Info
Mần ăn, tấn lộc nhiều tiền vô
Ý tưởng, ngôn từ – hay, tinh tấn
Tương lai, trang hẳn hóa triệu Đô.

Chúc rứa cho vui nhé các en*
Chớ nên thấy rứa mà rối ren!
Mong sao thư viện ngày thêm khách
Khách bổ tinh thần, khoái.. đón xem.

Thư viện Info mời chu niên
Tiếc rằng trong túi đã cạn tiền
Xin hẹn năm sau có tổ chức
Tiểu đệ xin hứa, sẻ viên niên.

                                             Truc Lam

Ghi Chú: ẹc*= admin
En = anh
(K) = ngàn

Bài khác nên xem

Suy Ngẫm Về Bài Kệ “Cáo Tật Thị Chúng” Của Thiền Sư Mãn Giác

phuocthanh

Thơ : Tạ Từ

phuocthanh

Thơ của Hòa thượng Minh Tâm: Nhớ Thầy Thanh Huyền

Huệ Quang GĐPTVN