Lễ hiệp kỵ của BHD GĐPT Đà Nẵng

Hằng năm, cứ đến ngày Đức Phật Thích Ca Thành Đạo, BHD GĐPT Đà Nẵng lại tiến hành tổ chức Lễ Hiệp Kỵ chư anh linh thánh tử đạo, chư vị tiền bối hữu công Phật giáo, sáng lập viên, Gia trưởng , Ban Bảo trợ, Huynh Trưởng, Đoàn sinh quá cố của GĐPT Đà Nẵng. Hôm nay, ngày 13/01/2019 ( mùng 8- Chạp Mậu Tuất) anh chị em BHD GĐPT Đà Nẵng vân tập về trú xứ Chùa Báo Ân để trang nghiêm Long trọng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ. Quang lâm chứng minh, khai kinh bạch Phật và tuyên sớ cầu siêu có sự hiện diện của TT THÍCH TỪ NGUYỆN, trú trì Chùa Báo Ân, Cố vấn giáo hạnh GĐPT Đà Nẵng cùng chư tôn Đức Chùa Báo Ân. Về tham dự buổi lễ hiệp kỵ còn có quý bác Ban Bảo Trợ, quý thân nhân của Gia trưởng, Htr, ĐS quá cố của GĐPT Đà Nẵng. Hơn 100 anh chị em Htr và ĐS các cấp GĐPT Đà Nẵng đã thành tâm dâng lễ phẩm cúng dường lên quý tiền nhân và hoà cùng lời kinh, câu kệ cùng chư tôn Đức hiện tiền nhằm gia tâm chú nguyện cho chơn linh chư vị nương bóng thuyền từ vãng sanh cực lạc… Buổi lễ hiệp kỵ của BHD GĐPT Đà Nẵng đã được tổ chức long trọng và thành công viên mãn.

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận trong buổi Lễ Hiệp Kỵ của BHD GĐPT Đà Nẵng.

VP.BHD GĐPT Đà Nẵng

              

Bài khác nên xem

Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm kính mừng Đại lễ Phật Đản PL.2558.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức thăm viếng – Chủ toạ Lễ Kỷ niệm chu niên lần thứ 60 GĐPT Từ Vân

phuocthanh

Lễ Báo Ân – Báo Hiếu và Kỷ niệm Chu niên lần thứ 45 của GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN