Lễ Hải táng Linh cốt Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Khâm tuân ý chỉ trong Di chúc Tang lễ của Đức Trưởng lão Hòa Thượng Chánh Thư Ký kiêm Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất húy thượng Nguyên hạ Chứng, hiệu Tuệ Sỹ. Sau lễ Chung thất trai tuần vào buổi sáng ngày 11.01.2024 (nhằm ngày mùng Một tháng Chạp năm Quý Mão),tại chùa Phật Ân, Đồng Nai; vào hồi 13 giờ 40 phút chiều, Chư tôn túc Hội Đồng Giáo Phẩm Viện Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và Môn đồ Pháp quyến, cùng Chư tôn Đại Đức Tăng, Chư tôn Đại Đức Ni, nam nữ Thiện Tín, đại diện Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, cử hành nghi thức cung nghinh Linh cốt Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ân sư đi hải táng.

Sau phần nghi thức thành kính, trang nghiêm như pháp, xuất phát từ Giác linh đường của Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng được cung thiết tôn nghêm nơi linh địa Phật Ân – cũng là khuôn viên thiết lập đàn tràng Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN Trên Thế Giới lần thứ 3 – Pháp âm niệm Phật tiếp dẫn âm vang trong tiếng chuông trống Bát Nhã trầm hùng. Đoàn cung nghinh Linh cốt rời Giác linh đường, theo sau là Chư tôn túc Tăng-già nhị bộ cùng Pháp quyến, Môn đồ đi qua giữa hai hàng áo lam Gia Đình Phật Tử và Thiện nam Tín nữ trang nghiêm quỳ trên con đường bê tông, bịn rịn tiễn đưa Linh cốt Ngài lên xe di chuyển về bờ biển Vũng Tàu, rồi lên tàu biển ra hải táng vào lòng biển lớn Thái Bình Dương theo đúng như di nguyện của Ngài.

Thành kính cung tiễn Giác LInh bậc Chúng Trung Tôn cao khiết cao đăng về bảo sở. Quý thương, trìu mến gởi trả báo thân Người trở về với tứ đại giữa mênh mông biển rộng Thái Bình.

HƯ KHÔNG HỮU TẬN – NGÃ NGUYỆN VÔ CÙNG…

Tin – Ảnh: TIỂU BAN TRUYỀN THÔNG
BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

Bài khác nên xem

Chùa Phật Ân tổ chức lễ húy nhật Tổ sư Nguyên Thiều và tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang

nhuanphap

Húy nhật Đức Đệ Tam Tăng Thống GHPGVNTN Thích Đôn Hậu

BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thăm các đơn vị trong tỉnh nhân mùa Phật Đản

Tâm Lễ