Lễ Thọ Cấp Tập do BHD Gia Định Tổ Chức

Lễ Thọ Cấp Tập do BHD Gia Định tổ chức vào sáng ngày 1/1/2012 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam.

 

Bài khác nên xem

GĐPT Gia Định: Đêm văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật đản

nhuanphap

GĐPT Khánh Hoà: Lễ Hiệp kỵ năm 2016

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Chu Niên lần thứ 20 GĐPT Khánh Trí – Vùng Vương Xá(BHD GĐPT Đồng Nai)

phuocthanh