Lễ Thọ Cấp Tập do BHD Gia Định Tổ Chức

Lễ Thọ Cấp Tập do BHD Gia Định tổ chức vào sáng ngày 1/1/2012 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam.

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Tổ Chức Thi Kiên Trì Định Lực

phuocthanh

Chu niên lần thứ 9 GĐPT Đức Quang – Gia Định

nhuanphap

GĐPT Lâm Đồng: Lễ thọ cấp

nhuanphap