Lễ Thọ Cấp Tập do BHD Gia Định Tổ Chức

Lễ Thọ Cấp Tập do BHD Gia Định tổ chức vào sáng ngày 1/1/2012 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam.

 

Bài khác nên xem

Lễ húy nhật cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai: tổ chức Lễ Phúng viếng cố Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo

phuocthanh

Trại Dũng GĐPT liên quận 2 – 9 – Thủ Đức – Đức Huệ

nhuanphap