Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới – Phân ưu

Theo chỉ thị từ Quý Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức lễ tang cố huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều. Tuần tự các tràng hoa phúng viếng tùy theo cấp đơn vị trình bày theo mẫu sau đây(duy BHD Thế Giới mới có cú Pháp này)

 

Bài khác nên xem

GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu

BHD GĐPT Lâm Đồng thành kính phân ưu

BHD Trung ương tổ chức lễ trao học bổng “Vòng tay áo Lam” năm 2019

nhuanphap