Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới – Phân ưu

Theo chỉ thị từ Quý Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức lễ tang cố huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều. Tuần tự các tràng hoa phúng viếng tùy theo cấp đơn vị trình bày theo mẫu sau đây(duy BHD Thế Giới mới có cú Pháp này)

 

Bài khác nên xem

Hình Ảnh Lễ Tang Huynh Trưởng Cấp Dũng Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD Gia Định: Thông báo tin buồn

nhuanphap