Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới – Phân ưu

Theo chỉ thị từ Quý Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức lễ tang cố huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều. Tuần tự các tràng hoa phúng viếng tùy theo cấp đơn vị trình bày theo mẫu sau đây(duy BHD Thế Giới mới có cú Pháp này)

 

Bài khác nên xem

Kính mừng Đại Lễ Đức Phật Thành Đạo – Kỷ niệm 20 năm thành lập NHƯ THỊ THẤT

phuocthanh

Bản Tin Cuối Cùng: Tang Lễ Cố HT Cấp Tín Chúc Hỷ Phan Duy Khánh – Lễ Di Quan

BHD Cam Ranh thành kính phân ưu với gia đình cố HTr Tâm Định Phan Văn Bưởi

Huệ Quang GĐPTVN