Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới – Phân ưu

Theo chỉ thị từ Quý Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tổ chức lễ tang cố huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Ngộ Nguyễn Sĩ Thiều. Tuần tự các tràng hoa phúng viếng tùy theo cấp đơn vị trình bày theo mẫu sau đây(duy BHD Thế Giới mới có cú Pháp này)

 

Bài khác nên xem

Phân Ưu của BHD GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi

datthinh

BHD Lâm Đồng: Phân ưu

nhuanphap

Cáo tang: HTr cấp Tấn Đức Quảng-Nguyễn Hoàng Phụng từ trần.

Huệ Quang GĐPTVN