GĐPT Cam Ranh tu Bát Quan Trai giới lần thứ 2 năm 2015

20945962053_9df2d0e815_z

Từ 6 giờ ngày 20.9.2015 (tức ngày mồng 8 tháng 8 năm Ất Mùi), trên 80 Lam viên trực thuộc BHD.GĐPT Cam Ranh đã vân tập về chùa Từ Hiệp để dự khóa tu Bát Quan Trai giới lần thứ 2 trong năm 2015. Toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung nghinh Đại đức Thích Trí Niệm – trụ trì chùa Từ Hiệp – Cố vấn giáo lý BHD.GĐPT Cam Ranh quang lâm chứng minh, truyền giới.

Sau nghi thức truyền Bát Quan Trai giới, Đại đức ân sư ban cho giới tử thời pháp thoại đề tài “Tam độc – điều cần phải loại trừ trong cuộc sống của người Phật tử”.

Buổi chiều, Thầy hướng dẫn cho giới tử thiền tọa, tụng kinh Vô Lượng Thọ và kinh hành.

Tiếp theo, HTr Tâm Hải Công Tằng Tôn Nữ Lương, Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh huấn thị Lam viên về “tinh thần tinh tấn tu tập Pháp Phật trong cuộc đời người Huynh trưởng GĐPT”.

Đến 17 giờ, đạo tràng đảnh lễ xin Giới sư hoan hỷ lâm nghi “xả giới tướng” tại giới trường để giới tử  về nhà tiếp tục giữ  giới nghiêm mật, thanh tịnh Thân – Khẩu – Ý và tự  mình đảnh lễ xả giới trước bàn Phật tại tư  gia vào sáng hôm sau.

21556415272_f2f06a405e_z

21379815138_8ff3b50279_z

21556378712_2a0d4d4eb9_z

21379571640_7499435f08_z

21567597285_7a1cea5594_z

20944819304_5d995263e6_z

21380697239_ac34436943_z

21576338581_5e10c1199c_z

21541359786_db3a5b1d40_z

20944741414_36a1e25236_z

21576321091_d1721208c4_z

21379460848_d570a0ac56_z

21379408820_c2ff4f6f03_z

21556034672_486697c323_z

21380375579_c385312a44_z

21556145012_1fee496f7a_z

21541131246_217d8f7cfe_z

21576236031_8ae391037b_z

21576287291_e1dfcafdac_z

21556214172_9d09bc99e3_z

21576321091_d1721208c4_z

20946022943_5ca6fd9cd1_z

21575913871_159630b665_z

21380091099_e9b78cd7fe_z

21378959020_fb93cdb972_z

21380058489_d0e0ed493a_z

21379127778_e90b8d0e74_z

21380041519_11d5d8f9b9_z

21379997109_0788477fd1_z

21540668756_3efb4e06c6_z

21379926839_96d1a8b04b_z

21540542466_8156767853_z

21575520301_f3bc300a94_z

21378800518_3aa997d958_z

21378636220_580d19d20d_z

21379802709_c378339889_z

20945489043_64343debfa_z

21379694219_24b12401b1_z

21575376691_e5910b3e8e_z

20945419223_33684eaa2b_z

20945434293_0feafac83c_z

21555281392_f6b0fb0214_z

21540320556_26bbbde6f4_z

21378449250_5aaa986d27_z

21576573541_f333c0d1cf_z

21380949289_135c816790_z

21379759040_5c19a435b9_z

20946695733_beb744496b_z

20944994104_2d63ce8327_z

21576540201_3b238232cb_z

20945350573_93a94749cf_z

21555209632_254c0ddfeb_z

20945319733_f85c9245f0_z

21566463405_ccfda9cb78_z

21555164492_9e3a5bf792_z

21575049461_5e204920c9_z

21378547048_e8ee2b4c78_z

21379460969_6f17eae03e_z

21540181076_196fae383c_z

21554959782_b3a1c98f64_z

21378351618_42bccdf810_z

21539993626_90155bf8a0_z

21566370625_f223acbc68_z

20943560454_8745e8f837_z

20945183953_b34b68336d_z

21574967191_eb9385da35_z

21378100660_442e87b746_z

Tin và ảnh: Huệ Quảng (www.gdptcamranh.net)

Bài khác nên xem

Chuyện tiền thân : Sư tử trọng pháp

datthinh

GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU tổ chức trại HẠNH năm 2017

Tâm Lễ

BHD GĐPT Thừa Thiên tổ chức lễ Hiệp Kỵ

Huệ Quang GĐPTVN