GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 3/2019

Thực hiện đề án tu học năm 2019. BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu  sẽ tổ chức 5 kỳ tu Bát Quan Trai/năm để hàng huynh trưởng tăng trưởng đạo tâm và trau dồi nội điển. Kỳ tu Bát Quan Trai lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức vào ngày 01.7. Kỷ Hợi (01.8.2019) tại chùa Từ Quang, Châu Đức.

Vì đang kỳ nghỉ hè nên BHD tỉnh đã mở rộng đối tượng tham gia đến đoàn sinh ngành Thanh, Thiếu. Vì thế khóa tu này có 170 huynh trưởng và đoàn sinh giới tử cùng với 25 huynh trưởng, đoàn sinh hộ giới.

Như thường lệ các huynh trưởng thọ Bồ-tát giới tại gia đã vân tập đến địa điểm tu trước  giờ sáng để tụng giới.

BHD đã cung thỉnh Thượng tọa Thích Từ thanh, trụ trì chùa Thiên Quang quang lâm truyền giới, cung thỉnh Đại đức Thích Hạnh Bổn thuyết giảng đề tài “Ái ngữ trong đời sống hằng ngày“.

Buổi chiều như thường lệ là thời khóa tọa thiền và có buổi pháp đàm và tham vấn, trao đổi thảo luận, giải nghi đề tài đã được thuyết giảng buổi sáng.

                                                                                                                  VP.BHDBRVT

Bài khác nên xem

Đệ Ngũ Chu Niên – GĐPT Đức Quang, BHD Gia Định

Áo Lam

BHD.GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn tổ chức Lễ tưởng niệm Cố Hoà thượng THÍCH THIỆN MINH

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ An vị Tôn tượng Bổn Sư tại chùa Pháp Vân

phuocthanh