Cung thỉnh Tăng-già quang lâm tác pháp cho Pháp Hội và Giới Đàn

Như tin vui chúng tôi đã loan báo về việc cung thỉnh Chư Tôn Thượng Đức Tăng-già chứng minh và tác hành Pháp lễ cho Pháp Hội Thù Ân và Giới Đàn của Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới; vào ngày 15.7.2014, phái đoàn cung thỉnh Đạo Sư gồm các Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, Nguyên Hoành – Lê Văn San, Tâm Huy – Phan Đình Thăng, Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi, Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn, Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, Diệu Thuận – Phạm Thị Xuân Hòa đã thừa ủy nhiệm Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, đến các tự viện tại Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu cung thỉnh và được Chư Tôn Hòa Thượng Thích Đức Chơn, Hòa Thượng Thích Minh Chiếu, Hòa Thượng Thích Kiến Tánh, Hòa Thượng Thích Hạnh Hải, Hòa Thượng Thích Phước Trí hứa khả Phật sự cẩn cầu.

Tiếp đó, ngày 17.7.2014, phái đoàn thứ hai do Huynh Trưởng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai hướng dẫn cùng các Huynh Trưởng: Nguyên Lễ – Trần Công Lộc, Tâm Huy – Phan Đình Thăng, Thị Nguyên – Nguyễn Đình Khôi, Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn, Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng và phái viên Trang Nhà Quảng Hoa – Phan Thị Hồng Liên lên đường đi Huế và Quảng Trị, cung thỉnh được Chư Tôn Hòa Thượng Thích Lương Phương, Hòa Thượng Thích Lưu Thanh, Hòa Thượng Thích Thái Hòa, Hòa Thượng Thích Chơn Trí và Thượng Tọa Thích Hải Tạng từ bi mẫn cố chuẩn thuận lời thỉnh cầu tác pháp.

Mới đây, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 8 năm 2014, phái đoàn tiếp theo do Huynh Trưởng Tâm Trí – Tư Đồ Minh làm Trưởng Phái Đoàn cùng các thành viên gồm quý anh chị Huynh Trưởng: Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai, Tâm Tựu – Sử Thành, Nguyên Hoành – Lê Văn San, Nguyên Thanh – Ngô Văn Chơn, Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng, và Quảng Mẫn – Nguyễn Quang Mai là phái viên Trang Nhà tháp tùng tác nghiệp, đã đến Vĩnh Minh Thiền Viện tại vùng rừng núi Đại Ninh (Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng) cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền và về Tổ Đình Linh Sơn nơi miền biển Vạn Giã (Linh Sơn Cổ Tự – Hiền Lương, Vạn Lương, Vạn Ninh, Khánh Hòa) dưới sự hướng dẫn của Huynh Trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, cung thỉnh Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và Hoà Thượng Thích Thiện Dương quang lâm chứng minh, tác pháp cho Pháp Hội và Giới Đàn.

Cũng như hai kỳ thỉnh sư trước đó, lần này Phái Đoàn cũng đã được Chư Tôn hoan hỷ hứa khả quang lâm Pháp Hội Thù Ân, đáp lời thỉnh cầu của toàn thể Lam Viên GĐPTVN Trên Thế Giới mà chứng minh và chiếu liệu, tác hành các pháp lễ của Giới Đàn và Pháp Hội. Không những thế, nhân dịp này, quý Ngài còn ưu ái dành thời gian vàng ngọc giáo huấn, chỉ dẫn, bảo ban anh chị em trong Phái Đoàn những nghi thức, nghi lễ hệ trọng của Pháp Hội, đồng thời ban bố những chỉ đạo quý giá tối cần với mục đích sách tấn Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử năm châu, bốn biển – khi thuận duyên sẽ qua các Huynh Trưởng cao niên, cao cấp của tổ chức truyền đạt, chỉ thị – nhằm bảo tồn và phát triền tinh thần Phật Giáo truyền thống cũng như lý tưởng Gia Đình Phật Tử chân chánh.

 

Phóng Viên Trang Nhà gdptthegioi.org

Bài khác nên xem

BHD. Bà Rịa Vũng Tàu thăm chúc tết Chư Tôn Đức

Tâm Lễ

Thông Tư Lễ Tang Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

GĐPT Gia Định – Lễ Hiệp Kỵ PL 2557

nhuanphap