Cựu Huynh Trưởng GĐPT VN Cúng Dường Tam Bảo, Thí Thực, Phóng Sanh, Ấn Tống Kinh …

Cựu Huynh Trưởng  GĐPT VN Cúng Dường Tam Bảo, Thí Thực, Phóng Sanh, Ấn Tống Kinh …

 Lúc  14 Giờ 00 ngày 14 tháng Chạp Tân Mão ,
Cựu Huynh trưởng  GĐPT VN cùng Quý thân hữu ,
con cháu Dâu Rễ …Nội Ngoại;
vân tập tại Chùa DIỆU PHÁP ( bên bờ sông , Nhánh-  SÀI GÒN).
Cúng dường Tam bảo , Thí thực , Phóng sanh, Ấn tống Kinh …
Chư tăng đại chúng đồng Chú nguyện – hành lễ …

BCH Cựu Huynh Trưởng GĐPT VN

Bài khác nên xem

Lý tưởng lam.com thành kính phân ưu

phuocthanh

Cáo phó

phuocthanh

Điếu văn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

datthinh