Cựu Huynh Trưởng GĐPT VN Cúng Dường Tam Bảo, Thí Thực, Phóng Sanh, Ấn Tống Kinh …

Cựu Huynh Trưởng  GĐPT VN Cúng Dường Tam Bảo, Thí Thực, Phóng Sanh, Ấn Tống Kinh …

 Lúc  14 Giờ 00 ngày 14 tháng Chạp Tân Mão ,
Cựu Huynh trưởng  GĐPT VN cùng Quý thân hữu ,
con cháu Dâu Rễ …Nội Ngoại;
vân tập tại Chùa DIỆU PHÁP ( bên bờ sông , Nhánh-  SÀI GÒN).
Cúng dường Tam bảo , Thí thực , Phóng sanh, Ấn tống Kinh …
Chư tăng đại chúng đồng Chú nguyện – hành lễ …

BCH Cựu Huynh Trưởng GĐPT VN

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam 1 nguyện cầu chơn linh Cao Đăng Phật Quốc

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai: Siêu Sanh Tịnh Độ

phuocthanh

BHD.GĐPT Ninh Thuận phân ưu