BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tổ chức Tổng kết năm 2012

Sáng nay ngày 30.12.2012, BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tổ chức phiên họp tổng kết năm 2012 tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, dưới sự Chủ toạ của Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu, tham dự của các Huynh Trưởng Uỷ Viên, phụ tá Uỷ Viên nhiệm kỳ 2012-2016. Ngoài ra còn có sự tham dự của quý Trưởng Ban Hướng Dẫn, Tổng Thư Ký, Uỷ Viên Nội Vụ các Tỉnh Thị.

Sau phần niệm Phật cầu gia bị, Cử bài ca chính thức GĐPT Việt Nam. Lời khai mạc của Anh Trưởng ban “… Đất trời chuyển lạnh, toàn thể Lam viên toàn thế giới hướng về cung kính Bồ đề đạo tràng nơi Đức Thế Tôn chứng quả vô thượng Bồ đề,  tưởng niệm chư vị tiền bối hữu công Nam Trung Bắc trong phong trào chấn hưng Phật giáo. Kính tạ ơn sâu Tam bảo – chư Tôn Thiền Đức – Thánh tử đạo hy hiến cho đạo pháp và dân tộc đã gia hộ cho GĐPT Việt Nam vượt qua mọi chướng duyên. Đây là phiên họp đầu tiên của tân BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016 với sự tham dự của các Anh Chị Uỷ viên, phụ tá Uỷ Viên cùng các BHD trên toàn quốc…”

Anh HTr cấp Tấn Tâm Huy PHAN ĐÌNH THĂNG tân Uỷ viên Nội Vụ BHD TƯ GĐPT Việt Nam, tuyên đọc danh  sách tân BHDTƯ GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016, sau đó qúy Anh Chị Phó Trưởng ban gắn phù hiệu phụ tá Uỷ Viên cho các Anh Chị mới bổ nhiệm.

Lễ bàn giao giữa nguyên Tổng Thư Ký  cho tân Tổng Thư Ký cũng như các Uỷ viên Thủ Quỷ, Nghiên Huấn.

Toàn thể quý Anh Chị tham dự họp thảo luận và duyệt đề án Phật sự và lịch sinh hoạt BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam năm 2013

Đến chiều giải quyết những tồn đọng của 4 Tiểu ban sau Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam lần thứ 9.

Phiên họp kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày. Toàn thể qúy Anh Chị hoan hỷ ra về trong niềm hy vọng tân BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam nhiệm kỳ 2012-2016 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đo Đại Hội 9 giao phó

Ban Biên Tập


Bài khác nên xem

Di Ảnh Anh Hoàng Cang

ducquang

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức thọ cấp Tín, Tập và khai khóa các bậc học Huynh Trưởng

phuocthanh

BHD Gia Định – Giai đoạn II trại Huyền Trang 7

nhuanphap