BHD Lâm Đồng Tu bát Quan Trai lần thứ 2 năm 2017

Ngày 21/10/2017, tại chùa Hội Phước huyện Đức Trọng. BHD Lâm Đồng đã tổ chức kỳ Tu bát Quan Trai lần thứ 2.
Đại Đức trú trì đã chứng minh và truyền giới. Tham dự có trên 120 Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh của khu vực Đà lạt và Đức Trọng-Lâm Hà  tham dự.
Tất cả giới tử đã trang nghiêm thực hiện mặc áo tràng theo quy định của BHD Turng Ương.
Tại kỳ Tu Bát Quan Trai đã được thực hiện khóa lễ tụng kinh A Di Đà, nghe pháp thoại về lợi ích của Niệm Phật.
Khóa tu đã thực hiện từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam thành kính đảnh lễ

ducquang

BHD GĐPT Bình Thuận hoàn tất chương trình tu học bậc Kiên năm 2015

phuocthanh

Đệ Ngũ Chu Niên – GĐPT Đức Quang, BHD Gia Định

Áo Lam