BHD Lâm Đồng Tu bát Quan Trai lần thứ 2 năm 2017

0

Ngày 21/10/2017, tại chùa Hội Phước huyện Đức Trọng. BHD Lâm Đồng đã tổ chức kỳ Tu bát Quan Trai lần thứ 2.
Đại Đức trú trì đã chứng minh và truyền giới. Tham dự có trên 120 Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh của khu vực Đà lạt và Đức Trọng-Lâm Hà  tham dự.
Tất cả giới tử đã trang nghiêm thực hiện mặc áo tràng theo quy định của BHD Turng Ương.
Tại kỳ Tu Bát Quan Trai đã được thực hiện khóa lễ tụng kinh A Di Đà, nghe pháp thoại về lợi ích của Niệm Phật.
Khóa tu đã thực hiện từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày.
VP.BHD Lâm Đồng

Ý kiến của bạn
Chia sẻ.

Comments are closed.