BHD Lâm Đồng Tu bát Quan Trai lần thứ 2 năm 2017

Ngày 21/10/2017, tại chùa Hội Phước huyện Đức Trọng. BHD Lâm Đồng đã tổ chức kỳ Tu bát Quan Trai lần thứ 2.
Đại Đức trú trì đã chứng minh và truyền giới. Tham dự có trên 120 Huynh trưởng và đoàn sinh ngành Thanh của khu vực Đà lạt và Đức Trọng-Lâm Hà  tham dự.
Tất cả giới tử đã trang nghiêm thực hiện mặc áo tràng theo quy định của BHD Turng Ương.
Tại kỳ Tu Bát Quan Trai đã được thực hiện khóa lễ tụng kinh A Di Đà, nghe pháp thoại về lợi ích của Niệm Phật.
Khóa tu đã thực hiện từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai khai khóa bậc học năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Lâm Đồng đã tổ chức lễ công nhận chính thức đơn vị mới GĐPTLinh Bảo -TP Đà Lạt.

phuocthanh

Tin tức Phật Gíao Thế Giới (tuần 4 tháng 2 năm 2015) – Diệu Âm

phuocthanh