BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức phiên họp thường kỳ mở rộng

Ngày 20/5/2012 BHD Lâm Đồng đã tiến hành phiên họp mở rộng đánh giá tình hình sinh hoạt 5 tháng qua. Về tham dự có 65 anh chị là  thành viên BHD; Ban Đại diện BHD tại 2 khu vực;  Gia trưởng, Liên Đoàn Trưởng (nam, nữ), thư ký thuộc 25 đơn vị trong tỉnh.
  Báo cáo của VP.BHD cho thấy số lượng đoàn sinh tăng so với cùng kỳ, các sinh hoạt của BHD và các đơn vị trước và sau khi Đại hội nhiệm kỳ duy trì ổn định .  BHT các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong sinh hoạt để ổn định và tăng số lượng đoàn sinh .
Qua sinh hoạt  đã cùng nhau trao đổi phát huy những mặt tích cực cũng như hướng khắc phục những hạn chế để từ đó giúp cho BHD có định hướng cùng các đơn vị sinh hoạt làm sao giữ ổn định và phát triển được đoàn sinh.
VP.BHD Lâm Đồng

 

Bài khác nên xem

BHDTƯ.GĐPTVN Tổ chức giải trình luận văn kết khóa bậc Lực lần thứ 10

Tâm Lễ

GĐPT Đức Quang (BHD Gia Định): Lễ báo hiếu

nhuanphap

Lễ phúng viếng của BHD GĐPT Gia Định

phuocthanh