BHD GĐPT Lâm Đồng: cầu nguyện Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

Nhận  được Tin buồn :

                     Huynh Trưởng Cấp Tấn PHẠM LỢI

                                 Pháp danh Bổn Đồng

          Nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận

          Đã từ trần lúc 8 giờ ngày 10.07.2012 (22.5.Nhâm Thìn)

          Tại Thị trấn Đức Tài , huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

                                   Hưởng thọ 78 tuổi

               Ban Hướng Dẫn GĐPT  Lâm Đồng  xin chia buồn

                      với GĐPT Bình Thuận cùng tang quyến

     Nguyện cầu Chơn linh Huynh trưởng Bổn Đồng PHẠM LỢI

                                  VÃNG SANH CỰC LẠC QUỐC

                     Nammô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu phân ưu

Tâm Lễ

BHD GĐPT Bình Thuận Thành Kính Phân Ưu

Thư cám ơn của Huynh Trưởng Đồng Minh Lê Văn Mới

datthinh