BHD.GĐPT Cam Ranh: Phật sự cúng dường Đại lễ Vu Lan PL.2564 – DL.2020

 

BHD.GĐPT Cam Ranh: Phật sự cúng dường Đại lễ Vu Lan PL.2564 – DL.2020

THÁP TÙNG VỚI PHÁI ĐOÀN BHD TRUNG ƯƠNG ĐẢNH LỄ VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC CỐ VẤN GIÁO HẠNH

VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC, THĂM HTr CAO NIÊN

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TRỰC TUYẾN TUẦN LỄ HUÂN TU

GĐPT THIÊN LONG (Đêm 08/7 âm lịch)

GĐPT THANH SƠN

GĐPT THẠNH NHUẬN

 

 

 

 

 

GĐPT TỪ ÂN

GĐPT THIÊN LONG (Đêm 14/7 âm lịch)

Bài khác nên xem

Khấp báo: cố HTr Cấp tấn Nguyên Kiên Hoàng Xuân Thiên nguyên Uỷ Viên BHD Quảng Đức Sài Gòn từ trần

phuocthanh

GĐPT Khánh Hòa: Lễ khánh thành Đoàn quán GĐPT Vạn Đức

TS Vạn Hạnh VI, Chúng Quỳnh Lâm 1 Bình Định – Thành Kính Phân Ưu

Linh Nguyên