BHD.GĐPT Cam Ranh: Phật sự cúng dường Đại lễ Vu Lan PL.2564 – DL.2020

 

BHD.GĐPT Cam Ranh: Phật sự cúng dường Đại lễ Vu Lan PL.2564 – DL.2020

THÁP TÙNG VỚI PHÁI ĐOÀN BHD TRUNG ƯƠNG ĐẢNH LỄ VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC CỐ VẤN GIÁO HẠNH

VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC, THĂM HTr CAO NIÊN

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TRỰC TUYẾN TUẦN LỄ HUÂN TU

GĐPT THIÊN LONG (Đêm 08/7 âm lịch)

GĐPT THANH SƠN

GĐPT THẠNH NHUẬN

 

 

 

 

 

GĐPT TỪ ÂN

GĐPT THIÊN LONG (Đêm 14/7 âm lịch)

Bài khác nên xem

GĐPT Thanh Sơn (Cam Ranh) tổ chức lễ Báo Ân – Báo Hiếu

Huệ Quang GĐPTVN

Đại lễ Phật đản PL 2557 tại Tu viện Quảng Hương Già Lam

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức giai đoạn 2 liên trại huấn luyện HT A Dục 11- Lộc Uyển 17

Tâm Lễ