BHD.GĐPT Cam Ranh: Phật sự cúng dường Đại lễ Vu Lan PL.2564 – DL.2020

 

BHD.GĐPT Cam Ranh: Phật sự cúng dường Đại lễ Vu Lan PL.2564 – DL.2020

THÁP TÙNG VỚI PHÁI ĐOÀN BHD TRUNG ƯƠNG ĐẢNH LỄ VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC CỐ VẤN GIÁO HẠNH

VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC, THĂM HTr CAO NIÊN

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA TRỰC TUYẾN TUẦN LỄ HUÂN TU

GĐPT THIÊN LONG (Đêm 08/7 âm lịch)

GĐPT THANH SƠN

GĐPT THẠNH NHUẬN

 

 

 

 

 

GĐPT TỪ ÂN

GĐPT THIÊN LONG (Đêm 14/7 âm lịch)

Bài khác nên xem

Lễ húy nhật cố Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh

phuocthanh

Đại lễ Phật đản PL 2559 tại tu viện Quảng Hương Già Lam

nhuanphap

Thông báo: Trang nhà GĐPT Việt Nam cập nhật phiên bản mới

Áo Lam