Ngành Nữ liên Huyện LaGi – Hàm Tân (BHD GĐPT Bình Thuận)tổ chức ngày Hạnh

1

Trong tứ chúng đồng tu: Tỳ Kheo – Tỳ Kheo Ni – Ưu Bà Tắc – Ưu Bà Di. Ngành Nữ GĐPTVN thuộc hệ Ưu Bà Di, là người nữ cư sĩ tại gia, thực tập hạnh nguyện Quán Thế Âm, nhập thế, hướng dẫn thế hệ trẻ, Thanh – Thiếu – Nhị GĐPTVN, góp phần:

  • Duy trì đạo pháp
  • Phát triển tổ chức
  • Chuyển hóa cuộc sống
  • Thanh sạch xã hội

Bồ tát Quán Thế Âm biểu tượng mỹ lưu tướng, thị hiện dịu hiền, luôn luôn ban rưới cam lồ pháp vị tươi mát ngọt ngào, với hạnh nguyện:

  • Cứu độ chúng sinh
  • Thương chúng sinh, như người mẹ hiền thương đàn con thơ dại
  • Độ tận chúng sinh: “Không còn chúng sinh đau khổ, mới vào Niết bàn

 Ngành Nữ GĐPTVN, chọn ngày vía đức Quán Thế Âm làm Ngày Hạnh truyền thống

 Ngày 05/04/2015, Ngành Nữ GĐPT, liên huyện – thị Lagi – Hàm Tân, Bình Thuận, tổ chức một chuyến cầu pháp xa, điểm đến là Bà Rịa – Vũng Tàu. Được sự ưu ái của Chư Tôn Thiền Đức Ân Sư, là bóng cả của Lam viên bốn phương, như người mẹ hiền, mở rộng vòng tay từ ái đón nhận Ngành Nữ GĐPT Bình Thuận. Tham dự Ngày Hạnh Ngành Nữ GĐPT liên huyện – thị Lagi – Hàm Tân, có sự hiện diện của anh Minh Sử TRƯƠNG VĂN SANH Tổng thư ký, anh Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM Phó tổng thư ký BHD Bình Thuận và chị Diệu Thành PHẠM THỊ TỨ Ủy viên Thiếu Nữ kiêm phụ trách Ngành Nữ Huyện Đức Linh, và trên 20 Nữ Huynh trưởng, đại diện Ngành Nữ Đức Linh về dự,

Trong thời gian dừng chân, toàn thể ngành Nữ Lagi – Hàm Tân, phát nguyện thanh lọc thân tâm, lắng lòng thực tập, tiếp nhận chân đế từ chư tôn thiền đức giảng dạy truyền trao, y cứ nương vào, nổ lực quán chiếu tri kiến, tiến tu giải thoát, biến thành hiện thực, làm chất liệu đề hồ nuôi dững tăng thân,  góp phần làm thăng hoa cuộc sống

 Dù trong gian khó là vậy, đối mặt trước những thách thức khắc nghiệt, thử thách ý chí, ngành nữ GĐPT Lagi – Hàm Tân, thừa kế di nguyện các chị trưởng bối đi trước, với chí nguyện vô úy, sát cánh cùng với ngành Nam, chung sức gánh vác gian nan, chung tay lèo lái con thuyền GĐPT Bình Thuận nói riêng, GĐPTVN nói chung, vững vàng cởi lên trên đầu sóng ngọn gió đi đến đích vinh quang

 VP.BHD Bình Thuận

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai Tổ Chức Lễ Sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012-2016 và Phương hướng hoạt động 2015

phuocthanh

HÌNH ẢNH LỄ TRAO HỌC BỔNG

Linh Nguyên

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam khấp báo

phuocthanh