BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi Kết khóa Bậc học Huynh trưởng và Đoàn sinh năm 2018

Tiếp tục thực hiện đề án tu học năm 2018. Sáng ngày 06/01/2019, vào lúc 7g30, tại chùa Khánh Phước, BHD.GĐPT Cam Ranh tổ chức kỳ thi kết khóa năm tu học 2018 cho Huynh trưởng các bậc Kiên – Trì – Định; thi vượt bậc các bậc Trung Thiện – Chánh Thiện – Hòa – Trực cho Đoàn sinh Ngành Thiếu và Ngành Thanh.

Trong lễ khai mạc kỳ thi, HTr Nguyên Thọ Trần Nguyện, Phó Trưởng ban Ngành Nam – thừa ủy nhiệm của HTr Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh – thân lâm chủ tọa và huấn từ sách tấn cho Lam viên thí sinh. Cùng sự tham dự của các HTr là thành viên Thường vụ BHD; Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các GĐPT trực thuộc.

HTr Quảng Tu Huỳnh Văn Tiến, Chủ tịch Hội đồng Giám thị, và các thành viên trong Hội đồng hiện diện đông đủ để điều hành kỳ thi. Cùng trên 100 HTr và ĐS thí sinh.

Sau các nghi thức hành chánh, kỳ thi kết khóa năm tu học 2018 diễn tiến tốt đẹp. Kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

Tin và hình ảnh: Nhật Trường Lê Đức Thọ

www.gdptcamranh.net

Bài khác nên xem

Hình ảnh Khóa tu học bậc Lực của HTr GĐPT Việt Nam.

Huệ Quang GĐPTVN

Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm tu Bát Quan Trai giới lần 1 năm 2014.

GĐPT BÀ RỊA TỔ CHỨC KHÓA TU “MÙA HÈ AN LẠC”

Tâm Lễ