Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đệ trình Trình thư số : 12.095/HDTƯ/TB ngày 26.09.2012 V/v Tổ chức Đại hội Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam lên Chư tôn thiền đức Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh và Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.027/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Văn Thư 11.097/HDTƯ/TB – Sự biến GĐPT Liên Quang

datthinh

Tâm Thư – Lễ Hiệp Kỵ Gia Đình Phật Tử Tây Nam Phần lần thứ 1

datthinh