Trại Phú Lâu Na 1 – Trại HL Vạn Hạnh 5 Thương Tiếc

Biết rằng một ngày sẽ đến

hạc vàng vỗ cánh về trời

nhớ ngày mưa giăng bão lớn

đứng trên sóng cả  tuyệt vời

Toàn thể Trại chuyên năng Phú Lâu Na 1 và Trại HL Vạn Hạnh 5 cung kính vĩnh biệt người Trại trưởng năm xưa.

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 1/2019

Tâm Lễ

Lễ An vị Tôn tượng Bổn Sư tại chùa Pháp Vân

phuocthanh

Lam viên GĐPT Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm ngày Đức Thế tôn thành đạo

Huệ Quang GĐPTVN