Trại Phú Lâu Na 1 – Trại HL Vạn Hạnh 5 Thương Tiếc

Biết rằng một ngày sẽ đến

hạc vàng vỗ cánh về trời

nhớ ngày mưa giăng bão lớn

đứng trên sóng cả  tuyệt vời

Toàn thể Trại chuyên năng Phú Lâu Na 1 và Trại HL Vạn Hạnh 5 cung kính vĩnh biệt người Trại trưởng năm xưa.

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh phân ưu với BHD.GĐPT Bình Định và tang quyến.

Huệ Quang GĐPTVN

nhuanphap

GĐPT Đức Hưng tổ chức văn nghệ cúng dường Phật đản PL 2565

nhuanphap