Thông Báo Thay Đổi Tên Miền gdptquangducsaigon.org

Thông báo 

Theo tin từ Văn phòng BHD GĐPT Quảng Đức, vì lý do kỷ thuật tên miền trang nhà gđpt Quảng Đức Sài gòn được chính thức đổi tên gdptquangducsaigon.org .Kể từ ngày 28.10.2011 Huynh trưởng Pháp Đạt Lê Thanh Đức Hưng  không còn phụ trách kỷ thuật trang nhà Quảng Đức, mọi vấn đề liên quan đến  truyền thông và kỷ thuật trang nhà do Phó Tổng Thư Ký Nhuận Bích Châu Ngọc Lê đảm nhận.

BBT

Bài khác nên xem

HỘI ĐỒNG TĂNG GIÀ, HỘI ĐỒNG CỐ VẤN GIÁO HẠNH GĐPT VIỆT NAM VIẾNG THĂM HUYNH TRƯỞNG CẤP DŨNG NHUẬN PHÁP LÊ CAO PHAN

Người Áo Lam

Chư Tôn Thiền Đức viếng Tang

phuocthanh

Hội thảo Tình Lam do GĐPT Khánh Đạt(BHD GĐPT Đồng Nai) tổ chức

phuocthanh