Thông Báo Thay Đổi Tên Miền gdptquangducsaigon.org

Thông báo 

Theo tin từ Văn phòng BHD GĐPT Quảng Đức, vì lý do kỷ thuật tên miền trang nhà gđpt Quảng Đức Sài gòn được chính thức đổi tên gdptquangducsaigon.org .Kể từ ngày 28.10.2011 Huynh trưởng Pháp Đạt Lê Thanh Đức Hưng  không còn phụ trách kỷ thuật trang nhà Quảng Đức, mọi vấn đề liên quan đến  truyền thông và kỷ thuật trang nhà do Phó Tổng Thư Ký Nhuận Bích Châu Ngọc Lê đảm nhận.

BBT

Bài khác nên xem

BHD Quảng Nam – Hội Thi Tiếng Hát Ca Lăng Tần Già Năm 2014

Linh Nguyên

Hình ảnh: Tang lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Lương Phương tân viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Gia Định tổ chức Khóa Tu Bát Quan Trai Kỳ I – 2015

Áo Lam