Tâm sự đầu năm Tân Sửu (2021) – Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ

Nguồn: https://gdptthegioi.net/2021/02/tam-su-dau-nam-tan-suu-2021-hoa-thuong-thich-tue-sy/

Chúng ta, các đệ tử Phật, từ những kinh nghiệm ứng phó đại dịch, dự hướng về các thế hệ tương lai, cần học những gì, tư duy như thế nào, tu tập pháp môn nào, từ Tam tạng Thánh điển y chỉ nguyên tắc khế lý và khế cơ, để có thể bằng kinh nghiệm thực học, thực tu và thực chứng, trao truyền, hướng dẫn các thế hệ hậu bối vững vàng trong Chánh đạo…

—oOo—

Bài khác nên xem

Mẫu thiệp: Kính mừng Vu Lan PL.2559 – DL.2015

Huệ Quang GĐPTVN

(BHD Gia Định) Trại Dũng liên quận Gò Vấp – Bình Thạnh 2019

nhuanphap

GĐPT Việt Nam tổ chức Đại Lễ Hiệp Kỵ năm Mậu Tuất – 2018

phuocthanh