Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Quyết định số : 12.023/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh

Quyết định số : 12.024/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh