Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh

Đại hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Đồng Nai nhiệm kỳ 2012-2016

phuocthanh

Quyết định : 11.037/HDTƯ/TB – Ban hành và áp dụng bộ biểu mẫu hành chánh

datthinh