Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Thư thỉnh số : 12.080/HDTƯ/TB ngày 20.08.2012

datthinh

Thư chúc tết của Hòa Thượng Thượng Thủ – Hội Đồng TGCM

phuocthanh