Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Đà Nẵng nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thư cảm tạ – Lễ Tang Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

datthinh

Thư kêu gọi trùng tu – Tu viện Quảng Hương Già Lam của BHD TƯ GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Thơ: Chúc mừng Đại hội

phuocthanh