Nhạc Karaoke: Thằng Cuội – Lê Thương

Nhạc phẩm THẰNG CUỘI – Tác giả: Lê Thương – Tiếng hát Bích Ngọc -(Lưu ý: Chữ Karaoke chạy những ca từ nguyên bản của nhạc sĩ)

 

 

Bài khác nên xem

CẢM NIỆM MÙA VU LAN – PL 2557

Linh Nguyên

Ban Đại Diện GĐPT Quận 11(BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn)tổ chức tưởng niệm cố HT thượng Thiện hạ Hoa – Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN

phuocthanh

GĐPT Lâm Đồng – Lễ cài hoa hiếu hạnh

nhuanphap