Nhạc Karaoke: Thằng Cuội – Lê Thương

Nhạc phẩm THẰNG CUỘI – Tác giả: Lê Thương – Tiếng hát Bích Ngọc -(Lưu ý: Chữ Karaoke chạy những ca từ nguyên bản của nhạc sĩ)

 

 

Bài khác nên xem

Chương trình trực tuyến đêm thứ ba: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (mùng 10/4/Tân Sửu – 21/5/2021)

Huệ Quang GĐPTVN

Tình Lam không biên cương.

Huệ Quang GĐPTVN

Trại họp bạn và bồi dưỡng Huynh trưởng Ngành Thiếu toàn quốc – Tất Bát La năm 2023

nhuanphap