Mẫu Thiệp Xuân Di Lặc 8

Đêm vắng qua cung trời Đâu Suất

muôn nghìn  én  dệt  mộng hoàng hoa

ba vạn tinh cầu bừng tỉnh giấc

Ra nhìn xuân mở  hội Long Hoa

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Mẫu Thiệp Xuân 7

ducquang

32 Vẻ Đẹp Tượng Phật Đồng Dương

phuocthanh

Thiệp Xuân Chùa Phật Ân

phuocthanh