Mẫu Thiệp Xuân Di Lặc 8

Đêm vắng qua cung trời Đâu Suất

muôn nghìn  én  dệt  mộng hoàng hoa

ba vạn tinh cầu bừng tỉnh giấc

Ra nhìn xuân mở  hội Long Hoa

Đức Quảng

Bài khác nên xem

Đại tháp Sanchi, đỉnh cao của nghệ thuật Phật giáo Ấn Độ

phuocthanh

Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Avalokitesvara

phuocthanh

Đường Hoa Nguyễn Huệ và Đường Phố Sài Gòn Tết Nhâm Thìn 2012

phuocthanh