Lễ truy thăng cấp Dũng cho cố Huynh trưởng Bổn Đồng Phạm Lợi nguyên Phó trưởng ban- BHD GĐPT Bình Thuận

 

 Con thuyền tế độ thì vẫn còn đó với sóng gió chong chênh, người đi trước thì nhọc nhằn với biết bao gian khó để gữ vững tay chèo. Nhưng gió bụi thời gian thì khe khắc phủ phàng bào mòn hương sắc – tàn phai với năm tháng thời gian, làm cho cánh hải âu cũng chao nghiêng với mưa nắng

Người đi thì xa tít mịt mùng, để cho người ở lại với ngày tháng vẫn còn lênh đênh – định hướng thì vẫn còn xa lơ xa lắc

Nguyện lực của anh linh thì rất to lớn, công hạnh thì rất nhiều, sự phát triển của Bình Thuận hôm nay, bút mực đạo đoạn của thế gian không đủ sức để ghi nhận được hết. Sự ra đi vĩnh hằng của người nằm xuống là một mất mát to lớn cho Bình Thuận, đã để lại vô vàn tiếc nuối cho tổ chức áo lam

Hôm nay 17/10/2012, kỷ niệm một trăm ngày của cố Huynh Trưởng cấp Tấn Bổn Đồng Phạm Lợi – Phó trưởng ban Hướng dẫn GĐPT Bình Thuận. Trước linh đài của anh, dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Chơn Thức – Thành viên Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT Việt Nam, Trụ trì Tu viện Quảng Đức – Thủ Đức – thành phố Sài Gòn, thừa ủy nhiệm Hòa thượng Thượng thủ Hội đồng Tăng già chứng minh – Hòa thượng Trưởng ban – Ban thường trực Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPTViệt Nam và Thượng tọa Thích Đồng Nghĩa – trụ trì chùa Quảng Sơn – Đức Linh – Bình Thuận, cố vấn giáo hạnh Ban đại diện GĐPT huyện Đức Linh.

 Về phía Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, gồm có các anh – chị: HTr cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó trưởng ban điều hành, HTr cấp Tấn Nguyên Hoành Lê Văn San – Phó trưởng ban ngành Nam, Htr cấp Tấn Diệu Lãng Nguyễn Thị Nguyệt – Phó trưởng ban ngành Nữ, HTr cấp Tấn Diệu Thuận Phạm Thị Xuân Hòa – Phó tổng thư ký 2, HTr cấp Tấn Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng – Thủ Quỷ, HTr cấp Tấn Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn – UV Tổ Kiểm, HTr cấp Tấn Nguyên Lễ Trần Công Lộc – UV Nghiên huấn. Về phía Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Thuận, gồm có các anh – chị: HTr cấp Tấn Tâm Minh Phạm Xuân Hoàng – Trưởng Ban Hướng Dẫn, HTr cấp Tín Minh Sử Trương Văn Sanh – Tổng thư ký, HTr Nguyên Hoàng Phan Văn Huy Tâm – Phó tổng thư ký, HTr cấp Tấn Minh Tuấn Phan Văn Lượng – UV Tổ kiểm, HTr cấp Tấn Nhật Hậu Nguyễn Quốc Phú – UV Nghiên Huấn, HTr cấp Tấn Thị Hà Nguyễn Minh Tuyền – UV Tu thư và các anh chị phụ tá ban viên BHD. Về phía Ban đại diện GĐPT huyện Đức Linh, gồm có các anh – chị: HTr cấp Tấn Tâm Ngoạn Nguyễn Công Thâm – phụ tá UV Nội vụ – Trưởng ban đại diện cùng các anh chị ban viên ban đại diện và trên 40 Huynh trưởng. Về phía gia đình gồm có: Trưởng Nam Bổn Phong Phạm Nhàn – HTr cấp Tập và toàn thể tang gia hiếu quyến

Lễ truy thăng cấp Dũng GĐPTVN cho chơn linh HTr Bổn Đồng Phạm Lợi, được diễn ra trong không khí trang trọng. Anh Như Thật Nguyễn Công Minh – thừa ủy nhiệm anh Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN, trân trọng gắn cấp hiệu cao quí nhất của GĐPTVN lên di ảnh anh Bổn Đồng Phạm Lợi. Mọi tấm lòng của lam viên Bình thuận, kính cẩn nghiêng mình truy niệm – tán dương, nhất tâm ngưỡng vọng hướng về anh linh người anh như một vầng nhật nguyệt tinh khôi, rạng soi cho đàn em một định hướng tuyệt bích, anh là tiếng chuông tỉnh thức, làm rộng mở tinh hoa – bừng nở hương sắc – tạo nên một hoành phi Bình Thuận hoành tráng hôm nay và mai sau.

                              Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

 Bài khác nên xem

BQT, HĐ Giảng Huấn,HĐ Trại Sinh Trại Vạn Hạnh VII – Thành Kính Chia Buồn

Linh Nguyên

Bản tin cuối cùng: LỄ DI QUAN CỐ HTr CẤP TẤN TÂM ĐẠI – PHẠM THỊ NA

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn GĐPT Việt Nam trên Thế Giới tổ chức cứu trợ Đồng bào bị bão lũ năm 2017

phuocthanh