Lễ tấn phong Cấp Dũng

DSC01173a

Gia Đình Phật Tử Việt Nam với hơn bảy mươi năm hành hoạt, gieo trồng hạt mầm sen trắng cùng khắp muôn nơi, đem yêu thương lan toả hàng hàng lớp lớp Đoàn sinh, Huynh trưởng. Với tấm lòng kiên trung với tổ chức, nguyện gìn giữ gia tài của thầy tổ, của chư vị tiền bối đã tài bồi. Trước Tam bảo phát nguyện cúng dường, xả thân cho lý tưởng áo Lam, phụng sự dân tộc – đạo pháp.

Căn cứ Phiếu trình của BHD TƯ GĐPT Việt Nam được Ban Thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam trình Hòa thượng Thượng thủ chuẩn thuận. BHD TƯ ra Quyết định và Ngài Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng minh đã phê duyệt tấn phong 07 Huynh trưởng vào hàng Huynh Trưởng Cấp Dũng trong tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vào lúc 06h00 ngày 08/12/Quý Tỵ tại tu viện Quảng Hương Già Lam, BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ tấn phong Cấp Dũng.

BHD Trung ương trang nghiêm cung thỉnh Hoà thượng Thích Đức Chơn – Thượng thủ Hội đồng Tăng già Chứng minh GĐPT Việt Nam quang lâm chứng minh. Ngưỡng vọng phương trượng các tự viện, Ban tổ chức thành tâm giới thiệu Chư tôn Hoà thượng thành viên HĐTGCM chứng minh. Tại lễ đường, có Hoà thượng Thích Kiến Tánh – Thành viên HĐTGCM, Hoà thượng Thích Thanh Huyền – Trưởng ban Thường trực HĐCVGH, Thượng toạ Thích Chơn Thức – Trưởng Ban An sinh HĐCVGH GĐPT Việt Nam hiện tiền chứng minh.

Về chủ toạ Lễ tấn phong cấp Dũng có sự hiện diện của Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu – Vụ trưởng GĐPT Vụ,  Trưởng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới, Trưởng BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh – Phó Trưởng BHD GĐPT Việt Nam trên Thế giới, Phó Trưởng ban Điều hành BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; Huynh trưởng Cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương – Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản trị Huynh trưởng BHD Trung ương GĐPT Việt Nam.

Buổi lễ còn đón tiếp quý anh chị trong Ban Thường vụ BHD Trung ương, BHD Gia Định, BHD Quảng Đức Sài Gòn đồng hiện diện tham dự.

Tại buổi lễ, BHD Trung ương đã tán dương công hạnh của quý anh chị Huynh trưởng tân thăng Cấp Dũng: “Tất cả các anh chị đều một lòng trung kiên, liên tục không gián đoạn, đem cả sanh mạng của cuộc đời mình phục vụ cho lý tưởng và hoàn thành sứ mạng áo Lam trong nghịch cảnh, tràn ngập chướng duyên để duy trì cũng cố và từng bước phát triển, vì tương lai của tổ chức, đạo pháp và dân tộc một cách tự nguyện vô cầu.

Việc NAN NHẪN các anh chị đều NĂNG NHẪN. Việc NAN HÀNH các anh chị đều NĂNG HÀNH. Nơi nào cần anh chị đều có mặt, nơi nào khó, các anh chị  chung chia, nhất là trong 40 năm qua (1973-2013). Người xưa có câu rằng “Nhà nghèo biết con thảo. Nước loạn mới biết trung thần”, trước sau như nhất, không thay họ đổi tên, Quốc phá gia vong vẫn trung trinh tiết liệt, một đời hy hiến bất vị tự cầu…

…Ngày nay các anh chị đều đã ngoại thất tuần. Việc Tấn phong cấp Dũng hôm nay không thuần là việc truyền trao sứ mạng. Các anh chị đã hoàn thành sứ mạng ấy một cách âm thầm trong vài mươi năm qua. Những người khách qua đò dạo ấy, nay không phải chỉ có mặt trên mọi miền đất nước mà còn lan rộng khắp cả địa cầu…”

Huynh trưởng Cấp Tấn Đạt Thịnh Trương Hùng Cường – Phó Tổng Thư ký BHD TƯ đã tuyên đọc quyết định tân thăng Cấp Dũng, gồm có 07 Huynh trưởng:

  1. HTr Nguyên Hoành Lê Văn San tự Phước Tùng.
  2. HTr Nguyên Lam La Thành Tỵ tự Chân Tuệ Định.
  3. HTr Diệu Phương Cao Thị Thiên Hương tự Phước.
  4. HTr Nguyên Lễ Trần Công Lộc tự Phước Quý.
  5. HTr Tâm Hương Nguyễn Xuân Tín tự Phước Chánh.
  6. HTr Tâm Đắc Phan Văn Ngậc.
  7. HTr Nhuận Ngọc Lương Bửu tự Viên Đảnh.

Trân trọng gửi đến toàn thể lam viên một số hình ảnh tại buổi lễ tấn phong Cấp Dũng.

BBT trang nhà

KHOÁ LỄ SÁM HỐI

(Ngày 07/12/ Quý Tỵ)

LỄ CHÍNH THỨC

(08/12/ Quý Tỵ)

Bài khác nên xem

Di Ảnh Anh Hoàng Cang

ducquang

BHD GĐPT BàRịa Vũng Tàu tổ chức Trại Huấn luyện Đội Chúng Trưởng và Đầu Thứ Đàn

phuocthanh

GĐPT Đức Hải (BHD GĐPT Gia Định) tổ chức chu niên lần thứ 17

phuocthanh