z3658596460467_a999b7af3474446719e07d704ae158d5
Lễ Hiệp Kỵ của GĐPT là một sinh hoạt lễ nghi truyền thống bởi chuyển tải tinh thần đạo đức, luân lý, đậm đà bản sắc dân tộc, nhắc nhở huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT chúng con nhớ về nguồn cội, tri ân thầy tổ, thể hiện tinh thần đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ người trồng cây, cùng với tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu với bậc trưởng thượng, thuận với các thế hệ kế thừa. Đồng thời tô bồi nền văn hóa đạo đức của xã hội, kết nối tình nghĩa anh em trong đại gia đình áo lam, kết nối sự giao cảm giữa người mất người còn qua đó và giáo dục đạo lý tinh thần tri ân và báo ân cho huynh trưởng và đoàn sinh GĐPT
Lễ Hiệp Kỵ truyền thống của GĐPT BRVT được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 Âm lịch. hằng năm. Lễ Hiệp Kỵ GDPTBRVT năm nay được tổ chức tại chùa Lạc Bang, Châu Đức, Bà Rịa vũng Tàu.
Buổi lễ được tổ chức hết sức trang nghiêm và trọng thể dưới sự quang lâm chứng minh của chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni nhị bộ có 30 vị.
Lễ Hiệp Kỵ GĐPT BRVT có thiện duyên được cung đón:
– Hòa thượng đạo hiệu Thích Thái Hòa, Chánh thư ký Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.
-Hòa thượng đạo hiệu Thích Minh Bảo, Thành viên Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN, trưởng ban CVGH.GĐPTBRVT.
-Hòa thượng đạo hiệu thích Nhuận Thiền, thành viên Hội Đồng Giáo giới GĐPTVN.
-Hòa thượng Thích Từ Tri, trú trì chùa Lạc Bang
Cùng chư tôn Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni là trú trì các chùa, tự viện trong tỉnh, chư tôn đức xuất thân từ GĐPT đã quang lâm chứng minh.
-Đại diện BHDTƯ.GĐPTVN: Huynh trưởng cấp Dũng Diệu Quang-Cao Thị Liên Minh, phó trưởng ban Ngành Nữ BHDTƯ.
– Quý huynh trưởng đại diện BHD các tỉnh Đồng Nai, Gia Định, Quảng Nam.
– Ban Bảo Trợ GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu.
– Ban Hộ trì Tam Bảo các chùa trong tỉnh, Ban Bảo Trợ các GĐPT trong tỉnh.
-Quý Anh chị cựu huynh trưởng, Cựu Đoàn sinh GĐPTBRVT
-Quý đạo hữu thân nhân hương lình, đạo hữu ân nhân cùng quý vị thân hữu đã hoan hỷ về tại lễ đường để tham dự buổi lễ và chung lời cầu nguyện.
Về phía GĐPTBRVT đã có 500 huynh trưởng và đoàn sinh của 34 đơn vị GĐPT trong toàn tỉnh đã vân tập về tham dự và tổ chức lễ Hiệp Kỵ. Trong phần nghi lễ, sau phần dâng hoa cúng dường các GĐPT trong tỉnh đã dâng lễ phẩm tiến cúng Chư tôn linh. Hòa thượng Thích Thái Hòa đã ban đạo từ tán dương tinh thần tri ân và báo ân của huynh trưởng và đoàn sinh GDPTBRVT qua việc tổ chức lễ Hiệp Kỵ hết sức thành tâm và trang nghiêm này. Hòa thượng cũng khuyến tấn tinh thần phụng sự đạo pháp, dân tộc và lý tưởng qua việc tinh cần tu học, thực hành chánh pháp, thực hành 5 điều luật của GĐPT trong cuộc sống hằng ngày, trong mỗi hành vi lời nói để duy trì và phát triển GĐPTBRVT ngày càng thăng tiến hơn.
Sau phần khoa nghi pháp sự lễ Hiệp Kỵ, BHD GĐPTBRVT đã thiết lễ cúng dường trai tăng, thể hiện sự tri ân báo ân, vâng lời Phật dạy thiết lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng công đức đến chư tôn linh được siêu sanh cực lạc quốc.
Buổi lễ Hiệp Kỵ GĐPTBRVT thành tựu viên mãn vào lúc 12 giờ ngày 23.7. Nhâm Dần.
Văn phòng BHD GĐPT Bà Rịa – Vũng Tàu
IMG_0559
z3658584569910_24106e0e6e92f8ea0edb192a67e300d2
z3658584577779_0920afd51d37ddd27a23b68150e9cf62
z3658584777938_e2f77bed45728cc740fa764e0ff80986
z3658584921471_11e572b6d9f3bfb5723f72e48caf0524
z3658585298321_db924e0a4e7c23f021783b312f92241b
z3658585756272_de178834216c53a27c51786fd329cf51
z3658586413564_c7ce9bf88443acd8880d4240744ca17c
z3658587138585_938b7a4fc858989a86636f606e407879
z3658588097895_75664a832fd1196523a5b6a2b6432b76
z3658589708166_71663901aab89bb5aac716ced3d8884c
z3658590611842_99f14687d8a7b42fc66d3af6a77f74c0
z3658591458311_30605aca6ad950a95b5a3f0e1953625d
z3658592701773_278efcc0aa57313d176a0b7e7ce284fe
z3658593504083_9647f899008a05819a9ba4df88a70922
z3658594395027_5926c36465d719068ebc1d6417cf92ca
z3658595984518_1a9f42b87083ae0bbef2604fafdb7947
z3658596460467_a999b7af3474446719e07d704ae158d5
z3658597075426_b6a1fd6acc520f671b71345f3ca5b16e
z3658598377879_6578a23e7b94c446da089dd7a93a6743
z3658598527561_dd76e81199619d71dc774d18d3975cd2
z3658598694563_d6b7e7ee20944942e91589671b5f1ae7
z3658598725853_cb092c501be2fa6b3fc38b67080e2c5b
z3658598754432_2e21bedc545798f6046d5dc319a302ca
z3658598957498_db00796cf539bad405f4498de475d412
z3658598988584_e784bf6c3d4c8d75600b514602247e38
z3658599009483_8d3524e74758e9ad17c5d0482587b84e
z3658599055368_b47bb06700ed977b577b594fc0c85725
z3658599066025_99138a16bebe1ffc8f6a9a76aca6430e
z3658599131349_62605b5751b268f99318ea426f65a9f5
z3658599138170_f30539445fb1877bedecd2f530ffae86
z3658599165684_d564b61027b062cd112bcc0c015342cb
z3658599205754_7874bd8a1eb1059a79118a955ca6a870
z3658599209657_a29d527fb1e5508e9143f0f980c7767e
z3658599223665_88cb12d9c42cf294527aa5103cfb0c15
z3658599322574_801d78aa9fc835fd6c85606b8c8c298c
z3658599352861_d9f6801729d28a6b0c1d2aa2c51d0903
z3658599370218_869a6ae92845cfae5d92fcb5b93822aa
z3658599402379_4d53ecd72e8b279ba968ede67f1ceba4
z3658599423293_8c72f421cc26e42710fb67b56d3e37d9
z3658599464794_14f0fdbe59ca999ec20f8ad9dee6163a
z3658599503334_1e675135df48b8353e01566f6e51b197
z3658599545264_cf44a6b62eaef10e5c170a8b57088128
z3658599557318_9c283c7f2cd5c9f300e28385b8f6449f
z3658599602239_7b46c10829764e1f8b2e3c08fc7ea796