Hướng về PHÁP HỘI THÙ ÂN (III) – PL.2567 – Năm Quý Mão – DL.2024

Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 01 năm 2024 (tức từ ngày 02 đến 04 tháng chạp năm Quý Mão), 

Địa điểm: CHÙA PHẬT ÂN, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

******

DUYÊN KHỞI KIẾN LẬP PHÁP HỘI:

Hiếu hạnh là điều kiện thù thắng để thể nhập Phật đạo. Mười phương Tam bảo, Lịch đại Tổ sư thành tựu viên mãn đạo quả trong tiến trình tu tập là do nhiều đời kiếp huân phát Bồ-đề tâm, nuôi lớn thiện căn, công đức bằng tinh thần hiếu tâm, hiếu hạnh. Đó là pháp hành mà mỗi người con Phật nói chung, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT Việt Nam nói riêng phải dốc lòng trưởng dưỡng trong đời sống tu học, phụng sự của tự thân.

Hiếu trong Phật giáo là tinh thần tri ân báo ân đối với những nhân duyên thù thắng đã tác thành cho chúng ta, đó là tâm nguyện “thượng báo tứ trọng ân”. Trong Lam trình phụng sự của tổ chức GĐPTVN, từng lớp thế hệ Lam viên dù ở quốc độ nào cũng luôn kham nhẫn vượt thắng chướng duyên để gìn giữ chí nguyện hiếu hạnh làm đầu.

Tiếp nối truyền thống của các thế hệ Phật tử tiến bối trên quê hương Việt Nam, mỗi Lam viên được tiếp nhận Phật chất và tinh ba Dân tộc nuôi lớn đời mình bằng truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, mang đạo lý của quê hương Phật Việt đi khắp ngàn phương tuyên dương chánh pháp, làm cho áo Lam lan rộng muôn nhà.

Phụng hành giáo giới của Chư tôn Trưởng lão Hội đồng Giáo phẩm Viện Tăng thống, Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, tiếp nối thành tựu của 02 kỳ Pháp hội thù ân 1, 2, Hội Đồng Huynh trưởng Cấp Dũng, BHD GĐPTVN các cấp trên toàn Thế giới, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPTVN trên Thế giới thành tâm kiến lập Pháp Hội Thù Ân GĐPTVN trên Thế giới lần thứ 3 Phật lịch 2567, năm Quý Mão, dương lịch 2024.

          Đạo tràng Lam viên GĐPTVN trên Thế Giới hướng về Pháp hội Thù Ân 3:

 • Đảnh lễ truy tiến báo tứ trọng ân,
 • Thành tâm tưởng niệm 60 năm Pháp nạn Phật giáo Việt Nam,
 • Thành tâm kỷ niệm 60 năm thành lập GHPGVNTN,
 • Thành tâm tưởng niệm 50 năm ngày viên tịch của Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN Cố Trưởng lão Hòa thượng thượng Tịnh hạ Khiết.
 • Thành tâm tưởng niệm 50 năm ngày viên tịch của Cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Hoa, Viện Trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, Nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN.
 • Tưởng niệm 45 năm ngày viên tịch của Cố Hòa thượng thượng Thiện hạ Minh, Thành viên Ban Cố Vấn Ban Chỉ Đạo Viện Hóa Đạo, Nguyên Đệ nhất Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN.
 • Thành tâm tưởng niệm Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện GHPGVNTN, Chư tôn đức Ân sư GĐPTVN các cấp trên Thế giới.
 • Hướng vọng tưởng niệm 55 năm ngày mất của Cư Sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám, Vị Sáng Lập Viên của tổ chức áo Lam GĐPTVN
 • Tưởng niệm 50 năm ngày mất của Cư Sĩ Chánh Trí – Mai Thọ Truyền, vị Huynh trưởng danh dự của GĐPTVN, Sáng lập viên GĐPT tại Miền Nam.
 • Thành tâm tưởng niệm Chư Tiền bối hữu công, Chư vị Ân sư, Sáng lập viên, Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPTVN trên Thế Giới.

NỘI DUNG PHÁP HỘI:

Pháp hội được kiến lập với các nội dung như sau:

 • Pháp hội huân tu công đức cúng dường ngày khánh vía Phật thành đạo,
 • Cung thiết Đại Trai Đàn Chẩn Tế – Kỳ Siêu Giải Oan Bạt Độ nguyện cầu âm siêu dương thái,
 • Tịnh thiết giới đàn truyền thọ Thập thiện giới, Bồ tát giới tại gia,
 • Lễ hoa đăng cúng dường, phóng sanh, phóng đăng nguyện cầu Đạo pháp trường tồn, chúng sanh an lạc, Quốc thái dân an,
 • Trai tăng cúng dường,
 • Phát quà tình Lam cho Lam viên tại Quốc Nội có hoàn cảnh khó khăn.

BAN TỔ CHỨC PHÁP HỘI THÙ ÂN III

Bài khác nên xem

Lễ hội ngày Dũng

nhuanphap

Tường Trình: Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc GĐPT VN tại Hoa Kỳ – Kỳ IX(nhiệm kỳ 2012-2016))

phuocthanh

Tin buồn: Cựu HTr Thị Hoa Nguyễn Thanh Xuân Trưởng Ban Chấp Hành Cựu Huynh Trưởng Quảng Nam 1 vừa từ trần

phuocthanh