GĐPT Gia Định: Giải trình luận khoá trại Huyền Trang 6

aaaThực hiện kế hoạch Phật sự của BHD GĐPT Gia Định và tinh thần thực hiện luận khoá trại Huyền Trang 6/ Gia Định. Ngày 25/5/2014 vừa qua, GĐPT Gia Định đã tổ chức Lễ giải trình luận khoá trại Huyền Trang 6/ Gia Định.

Thân lâm chủ toạ Lễ khai mạc có Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng ban BHD GĐPT Gia Định, sự hiện diện của Huynh trưởng Cấp Tấn Diệu Trinh – Nguyễn Thị Tuyết, Phó Trưởng ban Ngành nữ BHD – Chủ tịch Hội đồng chấm giải trình luận khoá (CGTLK) cùng các Huynh trưởng trong Hội đồng (CGTLK). Hiện diện tại hàng có 22/26 Huynh trưởng đủ điều kiện giải trình luận khoá.

Sau nghi thức khai mạc, các Huynh trưởng trại sinh trại Huyền Trang 6 lần lượt trình bày đề tài của mình qua sự hiểu biết của bản thân, kinh nghiệm thực tế trong sinh hoạt GĐPT. Qua từng đề tài được các Huynh trưởng trình bày, các anh chị trong Hội đồng chấm giải trình luận khoá đã đặt câu hỏi phản biện; góp ý, chỉ rõ những điểm cần làm sáng tỏ của đề tài; chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành đơn vị;…

Một số hình ảnh ghi nhận tại Lễ giải trình luận khoá trại Huyền Trang trang 6 của GĐPT Gia Định.

Bài khác nên xem

Khánh Hòa: GĐPT hỗ trợ Đại Giới Đàn Quảng Đức

nhuanphap

Lễ truy thăng Cấp Tấn – Phủ kỳ – Tưởng niệm HTr Tâm Nguyên

nhuanphap

Tin buồn

nhuanphap