Cố Đại Lão Hòa Thượng thượng MINH hạ CHIẾU lưu bố Ngọc Thượng Thủ Xá-lợi sau khi trà-tỳ

CỐ ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG thượng MINH hạ CHIẾU
LƯU BỐ “NGỌC THƯỢNG THỦ XÁ LỢI” SAU KHI TRÀ TỲ

Sau nghi lễ cung thỉnh kim quan Đức Đại Lão Hòa Thượng Đệ II Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ húy thượng Minh hạ Chiếu thăng thượng giá hồi 08g00 (GVN) ngày 20 tháng 4 năm Canh Tý, Phật lịch 2564 (nhằm ngày 12/05/2020 Dương lịch), kim quan Ngài được phụng tống từ Giác Linh Đường tại Tổ đình Phật Ân (Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam) đến Trung Tâm Hỏa Táng thành phố Biên Hòa cử hành nghi lễ Trà-tỳ.

Khi thâu thập di cốt còn lại của Ngài sau lễ Trà-tỳ, Chư Tôn Đức Ban Tổ Chức Tang Lễ cùng Môn Đồ Pháp Quyến đã tìm thấy phần xương bộ thượng thủ (đầu) không tan rã trong nhiệt độ rất cao của lò trà tỳ.

Ngọc Thượng Thủ Xá-lợi của Ngài lưu bố lại có màu trắng tuyết, như biểu trưng cho hạnh trí huệ của bậc đại chân nhân xuất trần thượng sĩ. Đó là giá trị của kết quả tu học, của công phu hàm dưỡng; là kết tinh của quá trình tu tập và chứng đắc; là minh chứng bất khả phản bác cho giáo pháp của Phật-đà chắc thật sẽ đưa đến giác ngộ, giải thoát.

Ngọc Thượng Thủ Xá-lợi của Ngài lưu bố khiến hàng Pháp lữ cũng như lớp hậu học liên tưởng đến bài kệ Thị Tịch 示 寂 (dặn trước khi viên tịch) của Thiền Sư Ngộ Ấn:

Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận
Liên phát lô trung thấp vị can.

玉 焚 山 上 色 常 潤
蓮 發 爐 中 濕 未 桿

Trên núi ngọc thiêu màu vẫn nhuận
Trong lò sen nở sắc thường tươi
(Ngô Tất Tố dịch).

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tôn Tứ Thập Tứ Thế Húy Thượng Nguyên Hạ Quảng Tự Minh Chiếu Hiệu Hải Ân Thái Quý Công Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh.

– Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức Tang Lễ
– Nhóm P.V Trang Nhà GĐPTVN Trên Thế Giới.

Bài khác nên xem

(BHD Gia Định) Kỳ thi bậc Lực năm 2017

nhuanphap

Cáo bạch Hòa Thượng Thích Đồng Tâm – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ viên tịch

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Chung thất trai tuần cố Huynh trưởng cấp Dũng Tâm Kiểm – Bạch Hoa Mai

Huệ Quang GĐPTVN