BHD Trung Ương Phân Ưu

Nguyen Vu B
Thành kính phân ưu và cầu nguyện hương linh:
Cụ ông TRẦN VĂN PHÁP Pháp danh NGUYÊN DỰ

Sinh năm Giáp Tý – 1923

Chánh quán; Làng Miêu Gia, Xã Lộc Điền, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Là Thân Phụ của P.T Ủy Viên Nam Oanh Vũ Trung Ương Htr Cấp Tấn Nguyên Toại Trần Nguyên Vũ, Nhạc Phụ của UV Tổ Kiểm Thừa Thiên Htr cấp Tấn Nguyên Tuệ Nguyễn Thị Túy Liên đã từ trần lúc 18 giờ 00 ngày 07/8/2015 (23/6 Ất Mùi) Hưởng Thượng Thượng Thọ 93 tuổi

Được sớm Cao Đăng Phật Quốc

BHD Trung Ương GĐPT Việt nam

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hòa cáo tang HTr cấp Tấn HỒ ĐỨC PHƯỚC từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Trung Ương Kính Viếng

ducquang

Cung tiển chơn linh Anh Nguyên Ngộ

phuocthanh