BHD. TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM CÁO TANG

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

BHD.TRUNG ƯƠNG GĐPT VIỆT NAM 

Kính báo tang:

Thân phụ của Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện,

thành viên Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

Cụ Ông PHAN PHỤC – Pháp danh TÂM VỤ –

Sinh năm Nhâm Tuất

Tạ thế lúc 04 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2017

(nhằm ngày 21.6 N – Đinh Dậu)  Thọ 96 tuổi.

+ Tang lễ được tang quyến trang nghiêm cử hành tại tư gia:

xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Lễ nhập quan: lúc 14 giờ ngày 13.8.2017 (nhằm ngày 22.6 N – Đinh Dậu)

Lễ di quan: lúc 07 giờ ngày 17.8.2017 (nhằm ngày 26.6 N – Đinh Dậu)

+ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam nhất tâm cầu nguyện hương linh Cụ Ông Phan Phục – Pháp danh Tâm Vụ sớm cao đăng Phật quốc.

+ Thành kính phân ưu sâu sắc đến Hòa thượng ân sư, cùng toàn gia hiếu quyến.

Kính báo để Lam viên trên toàn quốc tùy duyên cử phái đoàn đến viếng hương linh. 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

phuocthanh

Chương trình tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ HĐTGBT

nhuanphap

Chương trình “Vòng tay áo Lam”: Hỗ trợ học phí cho lam viên GĐPT Việt Nam – niên khoá 2021/2022

Huệ Quang GĐPTVN