BHD GĐPT Ninh Thuận: Lễ Cầu An và Hội nghị Huynh Trưởng đầu năm Qúy Tỵ – 2013.

 Ngày 10/3/2013, tại Chùa Sùng Ân, GĐPT Ninh Thuận đã tổ chức Lễ Cầu An và Hội nghị Huynh Trưởng đầu năm 2013. Đây là 1 hoạt động thường niên do BHD Ninh Thuận tổ chức, Phật sự này đã vân tựu toàn thể Huynh trưởng chính thức và tập sự của 22 GĐPT trong toàn Tỉnh Ninh Thuận. Hội nghị đã tường trình và nêu ra phương hướng hoạt động trong năm 2013 đồng thời giải quyết rốt ráo các ý kiến, đề đạt … của các đơn vị trong Tỉnh.

  Được đánh giá là thành công viên mãn, đây là 1 khởi đầu tốt đẹp để mọi hoạt động của Ninh Thuận trong năm 2013 sẽ diễn tiến như ý.
                                                                                       Tin từ VP/BHD.NINH THUẬN..

1


Bài khác nên xem

BHD Gia Định: Khai mạc Trại HL ĐTĐ Tuyết Sơn 2012

nhuanphap

(BHD Gia Định) Khai mạc Liên trại HLHT A Dục 24 – Lộc Uyển 32

nhuanphap

Đệ Ngũ Thập Chu Niên GĐPT Đức Chơn – Gia Định

nhuanphap