BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ Chức Thọ Cấp Tập

BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ Chức Thọ Cấp Tập

Ngày 08/1/2012 tại Tịnh xá Ngọc Thiền, BHD Lâm Đồng đã tổ chức lễ thọ cấp Tập năm 2011.Về dự có Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn và các Anh hị Uỷ Viên, Phụ tá Ủy Viên BHD Lâm Đồng, đại diện BHD tại các khu vực. Số huynh trưởng được thọ cấp Tập là 17 anh, chị em. Tại lễ thọ cấp các Huynh trưởng tân thăng đã phát nguyện nhận trách nhiệm và thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm của một Huynh trưởng thọ nhận cấp Tập. Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn thay mặt cho BHD ghi nhận lời tuyên hứa và đã chúc mừng số Huynh trưởng được tân thăng, đồng thới sách tấn các anh, chị tiếp tục tu học và có sự đóng góp tích cực cho tổ chức.
                               VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu hội thảo huynh trưởng cấp Tín, cấp Tập

Tâm Lễ

Lễ cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thượng thủ thăng thượng giá – trà tỳ

nhuanphap

Bức Chân Dung Cửu Tuần Khánh Tuế – Đức Quảng

ducquang