BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ Chức Thọ Cấp Tập

BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ Chức Thọ Cấp Tập

Ngày 08/1/2012 tại Tịnh xá Ngọc Thiền, BHD Lâm Đồng đã tổ chức lễ thọ cấp Tập năm 2011.Về dự có Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn và các Anh hị Uỷ Viên, Phụ tá Ủy Viên BHD Lâm Đồng, đại diện BHD tại các khu vực. Số huynh trưởng được thọ cấp Tập là 17 anh, chị em. Tại lễ thọ cấp các Huynh trưởng tân thăng đã phát nguyện nhận trách nhiệm và thực hiện đúng tinh thần trách nhiệm của một Huynh trưởng thọ nhận cấp Tập. Anh Trưởng Ban Hướng Dẫn thay mặt cho BHD ghi nhận lời tuyên hứa và đã chúc mừng số Huynh trưởng được tân thăng, đồng thới sách tấn các anh, chị tiếp tục tu học và có sự đóng góp tích cực cho tổ chức.
                               VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Lễ Trao Cấp Và Phát Chứng Chỉ 2014 BHD Ninh Thuận

Huệ Quang GĐPTVN

Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2013 của BHD GĐPT Việt Nam Trên Thế Giới

Người Áo Lam

VP BHD Trung ương: Kính báo tin buồn

nhuanphap