BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức thi bậc Lực năm 2014

01Sáng ngày chủ nhật 11/1/2015 trời Đà Lạt lạnh, nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến kỳ thi bậc Lực năm 2014 theo hướng dẫn của Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTViệt Nam . Đúng 8g00, có 34/47 Huynh Trưởng học viên của các khóa bậc Lực về tham dự; trong đó bậc Lực năm thứ 5 tỉnh Kom Tum có 8 học viên,  Đak Lak có 1 học viên, Lâm Đồng có 4 học viên; còn lại là học viên Lực các khóa trước của Lâm Đồng.

Anh Quảng Tín – Nguyễn Chính, đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Khuông Việt  về tham dự lễ khai mạc kỳ thi. Giám Sát; A. Tâm Phi – Cáp Vang, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Kom Tum, chị Tâm Mậu – Lê Thị Chi, Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng – Chánh Chủ Khảo; và các thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.

Sau lễ khai mạc, kỳ thi đã thực hiện theo đúng quy định của văn kiện hướng dẫn của Ban Hướng Dẫn Trung Ương và hoàn thành viên mãn lúc 12g00 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Lâm Đồng

Bài khác nên xem

Khấp báo: HTr cấp Dũng Tâm Huy – Phan Đình Thăng vừa từ trần.

Huệ Quang GĐPTVN

BHD Ninh Thuận – phân ưu Cố HT Diệu Tâm

Người Áo Lam

BHD GĐPT Quảng Đức Tổ Chức Thi Kiên Trì Định Lực

phuocthanh