Lễ Hiệp Kỵ Do BHD GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm Tổ chức Ngày 16.11.Tân Mão – 2011

LỄ HIỆP KỴ NĂM TÂN MÃO – 2011 DO GĐPT CAM RANH – CAM LÂM TỔ CHỨC

           Sáng ngày 10.12.2011 (16.11 Tân Mão) tại Chùa Phước Long (phường Cam Thuận – thành phố Cam Ranh), trên 200 Lam viên  GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm cùng thân nhân Chư vị quá cố,  quý Phật tử, bảo trợ ân nhân, khách mời đã quy tụ về mái Chùa thân thương để long trọng cử hành lễ Kỳ siêu và truy tiến Chư Giác linh Ân Sư, Chư Chơn linh Tiền Bối hữu công, Hương linh Gia Trưởng, Bảo trợ và Anh Chị Em Lam viên.

            Trước đó, vào chiều ngày 09.12.2011 (15.11 Tân Mão), Đại Đức trụ trì Chùa Phước Long và Ban Kinh Sư đã cử nghi thức Tiên thường, cúng thí thực.

            Đúng 9 giờ, ba hồi chuông trống Bát Nhã trầm hùng vang lên cung nghinh Chư Tôn Thiền Đức quang lâm đạo tràng. Hòa Thượng thượng Tịnh hạ Nghiêm, cố vấn giáo hạnh GĐPT Cam Ranh đương vi chứng minh; hiệp cùng Chư Tôn Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni giáo phẩm; trụ trì cố vấn giáo hạnh các đơn vị GĐPT trực thuộc. Pháp tòa trang nghiêm qua dung nghi đạo hạnh , đạo phong của Chư Tôn Thiền Đức, làm cho khung cảnh của Linh đường thập phần quang huy rực rỡ.

            Lam tình dâng tràn do Hiệp kỵ năm nay được đón tiếp HTr cấp Dũng Nguyên Từ – Nguyễn Đức Thương thay mặt cho BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam thân lâm chủ tọa; cùng sự hiện diện của Anh Nguyên Thanh – Nguyễn Văn Cõi – đại diện BHD Trung Ương tại miền Liễu Quán; phái đoàn BHD.GĐPT Ninh Thuận; quý Anh Chị nguyên là thành viên BHD Cam Ranh qua các thời kỳ và Ban Huynh Trưởng GĐPT Từ Vân.

            Trong lễ hành chánh, anh Quảng Thừa – Tôn Thất Phú, trưởng BHD.GĐPT Cam Ranh dâng lời cẩn bạch Hiệp kỵ, bày tỏ lòng kính ngưỡng đối trước Chư Tôn Thiền Đức hiện tọa đạo tràng; lòng tri ân vô biên trước công đức cao dầy của Chư Giác Linh ân sư, Chư Hương linh tiền bối hữu công và Lam viên đã dấn thân hy hiến cho đạo pháp và lý tưởng Áo Lam.

            Thay mặt BHD Trung Ương, anh Nguyên Từ đảnh lễ niệm ân Chư Tôn Đức tại Cam Ranh và Cam Lâm đã bảo bọc, giáo dưỡng cho Lam viên nương tựa, hành hoạt phục vụ đạo pháp và lý tưởng Áo Lam. Huấn từ tán thán tinh thần GĐPT Cam Ranh – Cam Lâm trong pháp sự tri ân, báo ân đầy ý nghĩa sâu sắc này.

            Ban lời pháp nhũ, Hòa Thượng chứng minh bi mẫn khen ngợi Lam viên Cam Ranh – Cam Lâm hằng năm đều duy trì cử hành long trọng lễ Hiệp kỵ; dù còn nhiều chướng duyên vây bũa nhưng vẫn nêu cao chí cường phụng sự đạo pháp và mục đích của tổ chức GĐPT. Ngài ân cần khuyến bảo GĐPT hãy giữ vững niềm tin vào Chánh pháp, luôn quy ngưỡng Tam Bảo để có sự hộ lực quý báu của Tăng Già.

            Giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh nhất đã đến. Chư Tôn Thiền Đức lâm nghi Linh đài cử hành nghi thức Kỳ siêu, Tiến Linh. Đại Tăng trợ tiến, Lam viên tâm thành dâng lòng tưởng niệm. Không gian Linh đường chợt huyền ảo trầm lắng, cảm ứng thiêng liêng giữa thần thức của Chư Giác linh, Chư hương linh và Lam viên hiện diện niềm giao cảm chan hòa.

            11g30, Chư Tôn cùng toàn thể đạo tràng thọ trai.

            Lễ Hiệp kỵ viên mãn trong đạo tình thắm thiết.

                                    TIN VÀ ẢNH TỪ VP.BHD VÀ TRANG NHÀ GĐPTCAMRANH

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Tham Dự Pháp Hội Trai Đàn Chẩn Tế

phuocthanh

Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa trao quà “Vòng tay áo Lam” hỗ trợ học phí

LỄ GIẢI TRÌNH LUẬN VĂN KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ