Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Ni Sư Tn Như Hiệp

Nam Mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức – Sài Gòn thành tâm đảnh lễ  Huê Lâm đường thượng Tân Viên tịch Giác Linh:

Ni Sư Thích Nữ Như Hiệp

Thế danh: Trần Thị Yến Hương

Cựu  Huynh Trưởng GĐPT Tịnh Bình, GĐPT Cát Tường (Huế) – GĐPT Thanh Tuệ (Sài Gòn), GĐPT Đức Phương (Gia Định)

Trụ thế 75 năm

Ban Hướng dẫn hội về Tổ Đình Huê Lâm lúc 19:30 ngày thứ bảy 5/11/2011  tham dự lễ Tang. Riêng các đơn vị GĐPT Quận 11 xin hỗ trợ GĐPT Thiện Hoa 3 sở tại trong công tác Phật sự

BHD GĐPT Quảng Đức .

Bài khác nên xem

Lễ truy thăng cấp Dũng cho cố Huynh trưởng Bổn Đồng Phạm Lợi nguyên Phó trưởng ban- BHD GĐPT Bình Thuận

phuocthanh

Thư cám ơn của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

datthinh

Phiên họp giữa Ban Thường Trực HĐCVGH GĐPT Việt Nam và Đại Diện Ban Thường Vụ – BHD TƯ GĐPT Việt Nam

phuocthanh