Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Ni Sư Tn Như Hiệp

Nam Mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức – Sài Gòn thành tâm đảnh lễ  Huê Lâm đường thượng Tân Viên tịch Giác Linh:

Ni Sư Thích Nữ Như Hiệp

Thế danh: Trần Thị Yến Hương

Cựu  Huynh Trưởng GĐPT Tịnh Bình, GĐPT Cát Tường (Huế) – GĐPT Thanh Tuệ (Sài Gòn), GĐPT Đức Phương (Gia Định)

Trụ thế 75 năm

Ban Hướng dẫn hội về Tổ Đình Huê Lâm lúc 19:30 ngày thứ bảy 5/11/2011  tham dự lễ Tang. Riêng các đơn vị GĐPT Quận 11 xin hỗ trợ GĐPT Thiện Hoa 3 sở tại trong công tác Phật sự

BHD GĐPT Quảng Đức .

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

phuocthanh

BHD Quảng Đức: Tổ Chức Lễ Thọ Cấp Tập

phuocthanh

Lễ Húy nhật Đức cố Đại lão Hòa thượng Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN

Huệ Quang GĐPTVN