Thành Kính Đảnh Lễ Giác Linh Ni Sư Tn Như Hiệp

Nam Mô A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Quảng Đức – Sài Gòn thành tâm đảnh lễ  Huê Lâm đường thượng Tân Viên tịch Giác Linh:

Ni Sư Thích Nữ Như Hiệp

Thế danh: Trần Thị Yến Hương

Cựu  Huynh Trưởng GĐPT Tịnh Bình, GĐPT Cát Tường (Huế) – GĐPT Thanh Tuệ (Sài Gòn), GĐPT Đức Phương (Gia Định)

Trụ thế 75 năm

Ban Hướng dẫn hội về Tổ Đình Huê Lâm lúc 19:30 ngày thứ bảy 5/11/2011  tham dự lễ Tang. Riêng các đơn vị GĐPT Quận 11 xin hỗ trợ GĐPT Thiện Hoa 3 sở tại trong công tác Phật sự

BHD GĐPT Quảng Đức .

Bài khác nên xem

Nguyên Linh : Thành Kính Phân Ưu

phuocthanh

BHD GĐPT Đồng Nai: tổ chức Lễ Phúng viếng cố Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trình Nguyễn Đức Thạo

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức văn nghệ cúng dường đại lễ Phật đản

Tâm Lễ