Thường thức : Xem giờ phút

 

( Tài liệu Tu học Ngành Đồng – Bậc Cánh Mềm

do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2004 – PL 2548 )

 

I. Mục đích :

–   Biết xem giờ phút.

–   Tính được thời gian công việc.

 II. Chuẩn bị :

Vài cái đồng hồ tự chế ( có thể mượn, mua đồng hồ học cụ ở các nhà sách ).

 III. Giờ học :

1.  Cách xem :

–   Kim dài chỉ phút, kim ngắn chỉ giờ.

–   Mặt số có 12 con số chỉ giờ, khoảng cách giữa 2 số là 5 phút tính theo kim chỉ phút.

–   Kim phút chỉ từ số đến số 6 thì đọc số giờ theo kim ngắn, số phút tăng theo từng con số chỉ. ( ví dụ : kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 4 là 2 giờ 20 phút ).

–   Kim phút chỉ từ số 7 đến số 11 thì đọc theo cách trên hoặc đọc kém đi với số phút và số giờ thì tăng lên 1 ( ví dụ : kim ngắn chỉ số 5, kim dài chỉ số 8 thì đọc là 5 giờ 40 phút hoặc đọc là 6 giờ kém 20 ).

2.  Thực hành :

Cho các em đọc giờ trên đồng hồ theo số Huynh trưởng quay kim tự chọn. Sau đó, tùy theo số đồng hồ có được mà chia nhóm, cho một em quay kim để các em khác đọc giờ. Cứ thế cho đến khi các em biết xem giờ, đọc được chính xác trên đồng hồ thật, có thể mở rộng cho các em biết về kim chỉ giây.

 

 

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh: Lễ tổng khai khóa năm Tu học 2021.

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ lên đoàn

datthinh

Em làm việc thiện

datthinh