Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Nam 2  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2020

phuocthanh

Đại Hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Quảng Nam 1 – 02.01.2012

datthinh