Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Nam 2  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Khấp báo : Huynh Trưởng Cấp Dũng Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ mệnh chung

datthinh

Thư chúc Tết của HTr Cấp Dũng Nguyên Tín Nguyễn Châu Vụ Trưởng GĐPT Vụ

phuocthanh

Quyết định số : 12.047/HDTƯ/TB ngày 27.05.2012

datthinh