Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Nam 2  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Thông tin: Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Cam Ranh năm Giáp Ngọ – PL.2558

Huệ Quang GĐPTVN

Khấp báo – HT Nguyên Ngộ mệnh chung

datthinh

Quyết định số : 12.025/HDTƯ/TB ngày 26.03.2012

datthinh