Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012

VP BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phổ biến Quyết định số : 12.059/HDTƯ/TB ngày 24.06.2012 V/v Duyệt Y thành phần nhân sự BHD Quảng Nam 2  nhiệm kỳ 2012 – 2016

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Ngày Hạnh trên một chuyến xe

phuocthanh

Thiệp Chúc Tết của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh

Bản Thệ Tăng Già – Bản Quy Nguyện của HĐCVGH GĐPT Việt Nam

datthinh