Nhạc: Còn Lại Đêm Lửa Tàn – Đức Quảng

Cố huynh trưởng nhạc sĩ Anh Lạc, tức Tâm Bản-Nguyễn Đình Luyện tuy đã giã từ chúng ta nhưng  những đêm lửa trại áo lam sẽ còn mãi hát Bài ca cuối lửa tức Đêm giã từ. Xin viết nên bài ca để tưởng niệm anh.

Tam Ban - Nguyen Dinh Luyen

Con lai Dem gia tu1z

Bài khác nên xem

Hình ảnh: Đám tang Huynh trưởng cấp DŨNG Tâm Huệ Cao Chánh Hựu

phuocthanh

Tiến Trình Văn Nghệ GĐPT (tiếp)

ducquang

Thơ: Xin cảm ơn Mẹ

phuocthanh