Nhạc: Còn Lại Đêm Lửa Tàn – Đức Quảng

Cố huynh trưởng nhạc sĩ Anh Lạc, tức Tâm Bản-Nguyễn Đình Luyện tuy đã giã từ chúng ta nhưng  những đêm lửa trại áo lam sẽ còn mãi hát Bài ca cuối lửa tức Đêm giã từ. Xin viết nên bài ca để tưởng niệm anh.

Tam Ban - Nguyen Dinh Luyen

Con lai Dem gia tu1z

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Tình Cha – Giác An

ducquang

Tản mạn về Huế

nhuanphap

Mỹ Thuật Phật Giáo – Kiến Trúc Chùa (Phần 1)

phuocthanh