Lễ nhập tháp cố Thượng Toạ Thích Đức Bổn Phó Trụ Trì Sắc Tứ Long Sơn – TP Nha Trang

Cố Thượng Tọa Thích Đức Bổn  phó Trụ trì chùa Sắc Tứ Long Sơn taị Thành phố Nha Trang. Vị thầy khả kính sinh tiền luôn bảo vệ và thương yêu Gia Đình Phật tử , nhờ đó phần nào mà  màu Lam Khánh Hòa trong việc  sinh hoạt và phát triển được thuận lợi như hôm nay  . Nhưng thời gian qua Thượng tọa bị bịnh hiểm nghèo anh chị em BHD tỉnh nhà cũng như các anh chị Trung ương GĐPT ViệtNamthường xuyên đến thăm viếng. Ngày 29/9/ 2012.Thượng Tọa đã xả bỏ báo thân  thọ thế 62 tuổi với 37 hạ lạp và từ giả mái chùa thân yêu nơi suốt 40 năm có mặt. Trong quá trình tang lễ Ban Đại Diện Thành Phố Nha Trang được phân công của BHD GĐPT Khánh Hòa , điều động Huynh trưởng và đoàn sinh  nhất là đơn vị GĐPT Long Sơn sở tại,  túc trực  để hổ trợ với Ban tổ chức Tang lễ .

 Sáng nay Chủ nhật lúc 7 giờ  ngày 30.9.2012 nhằm ngày 15.8 Nhâm Thìn, đông đảo Huynh trưởng và Đòan sinh tại thành phố Nha Trang cũng như anh chị đoàn Cựu Huynh trưởng Long Quang- Giác Hải- Kỳ Viên  đã tập trung về chùa Long sơn  từ sớm,  giữ trật tự và  làm hàng rào cung tiển kim quan thượng tọa về nhập tháp tại khu Tháp chư Tăng chùa Long Sơn.

                                                                             TÂM KIM

Bài khác nên xem

GĐPT Khánh Hòa: Lễ Hiệp kỵ năm 2017

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Kỳ Viên Sinh Hoạt Đầu Năm Nhâm Thìn(2012)

phuocthanh

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ