Lễ mừng Khánh tuế Anh Cả Nguyên Tín-Nguyễn Châu

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 99 của Huynh trưởng Nguyên Tín – Nguyễn Châu, Vụ trưởng GĐPT Vụ, Trưởng ban Ban Thường trực Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT Việt Nam, Trưởng ban BHD GĐPT Việt Nam Trên Thế giới, Trưởng ban BHD Trung ương GĐPT Việt Nam. … Đọc tiếp Lễ mừng Khánh tuế Anh Cả Nguyên Tín-Nguyễn Châu