Lễ Húy Nhật Lần Thứ 33 Của HT Thích Thiện Minh

Sáng nay 16.9.năm Tân Mão(12.10.2011), Tổ đình Long Vĩnh Tổ chức lễ Húy nhật lần thứ 33 năm của HT Thích Thiện Minh nguyên Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên, Hòa Thượng Thích Quang Đạo trưởng tử của Hòa Thượng cùng chư tăng Tổ Đình Long Vĩnh dâng hương cúng dường chư Phật cầu nguyện hồi hướng công đức cho HT Thích Thiện Minh Vãng sanh lực lạc quốc, ngoài ra còn có quý anh chị trong Thường vụ BHD TƯ GĐPT Việt Nam, quý Anh chị đã từng sinh hoạt trong Tổng vụ Thanh niên.

 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ra đời và ngày Đại Lễ Phật Đản được tổ chức huy hoàng chưa từng thấy trước đó. Lể  đài được dựng ngay tại Bến Bạch Đằng Sài-Gòn.Ngài được công cử làm Phó Viện Trưởng Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên. Từ cương vị này, Ngài đã vận động xây dựng nên Trung Tâm Quảng Đức trên đường Công Lý Sài-Gòn để làm trụ sở. Trụ sở Tổng vụ Thanh Niên này cũng là trụ sở của các Vụ trực thuộc như Gia đình Phật tử, Thanh Niên Phật Tử, Sinh Viên Phật Tử, Thanh Niên Thiện Chí Phật Tử, Hướng Đạo Phật Giáo…và còn là Trung Tâm Văn Hóa Xã Hội hoạt động rất là tích cực. Chính Ngài  đã đứng ra vận động tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử lịch sử tại Trường Gia-Long Sài-gòn.

VP BHD TƯ GĐPT VIỆT NAM

%name

%name

%name

%name

%name

%name

Bài khác nên xem

Khấp báo: Hòa Thượng Thích Hạnh Hải – Thành viên Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh tân viên tịch lúc 21h00 ngày 30.8.2015 (17.7.Ất mùi)

phuocthanh

Tuần thứ 3 trại Lộc Uyển 29 – Gia Định

nhuanphap

Lễ Di Quan Hiền Thê Cố HTr nguyên Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam

phuocthanh