Lễ Hiệp kỵ năm 2021 của GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Có thể là hình ảnh về văn bản
LỄ TƯỞNG NIỆM – LỄ CẦU NGUYỆN
BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ tưởng niệm chư vị Ân sư GHTGNV,GHPGVNTN,HPHNV, Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn sinh GĐPT Thủ Đô (GĐPT Quảng Đức Sài Gòn).
Lễ cầu nguyện cho GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, GĐPT VN, Đồng bào Sài Gòn, đồng bào TPHCM, đồng bào Việt Nam, toàn nhân loại thoát qua đại dịch.
Vào lúc 19h00, ngày 06.09.2021(30.07. Tân Sửu); dưới sự chủ tọa của anh Trưởng ban, quý anh chị Phó Trưởng ban, quý anh chị trong thường vụ, quý anh chị Ban viên, phụ tá Ban viên, UBQTHT; Hội đồng HTr các cấp, các HTr và Đoàn sinh các Đơn vị GĐPT trực thuộc.
BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tụng kinh cầu an, khai kinh lời phát nguyện của ngài Ananda (tựa kinh Thủ lăng nghiêm) và nghi thức GĐPT.
Sau phần chào kỳ hiệu Sen trắng, đốt nến tưởng niệm, trong lời cẩn bạch của anh Trưởng ban “…Ngày hôm nay ( 30.07.năm Tân Sửu), nạn kiếp dịch bệnh đã đến với toàn thể nhân loại nên chúng con không thể tổ chức được lễ Hiệp kỵ. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn đã thiết lễ cúng dường cầu siêu hồi hướng công đức cho chư vị Ân Sư – Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh quá cố. Chúng con tổ chức Lễ cầu siêu Oline chư Giác linh, Anh linh, chư Chân linh, Hương linh nương nhờ oai thần Tam Bảo tốc xã mê đồ, siêu sanh tịnh độ…”
Tụng ba biến pháp bảo Đại bi chú tôn kinh (3 lần), niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm (108 lần)
Sau đó anh Trưởng ban đã dâng lời cầu nguyện “… Tam Bảo chứng minh oai thần hộ niệm Bồ Tát Thanh Văn, Phạm Vương Đế Thích, Tứ Thiên Vương, chúng Thiên Long, bát bộ Hộ Pháp thần vương nhứt thiết thiện thần đồng thùy chứng minh gia hộ. Kim nhựt đệ tử chúng đẳng cung tựu Phật tiền thành tâm phúng tụng Đại thừa Pháp Bảo ĐẠI BI THẦN CHÚ tôn kinh cập Niệm Phật công đức chuyên vì hồi hướng kỳ nguyện dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân an lạc, nhà nhà hạnh phúc an khang, xứ xứ khắp nơi tiêu bệnh…
Lễ Tưởng Niệm – Lễ Cầu Nguyện hoàn mãn lúc 20h30 sau khi tụng tứ hoằng thệ nguyện và lắng nghe bài hát “Nguyện cầu cho Thế giới” nhạc phẩm mới của anh Đức Quảng.
Qua buổi lễ này là dịp anh em gặp nhau, chúc phúc cho nhau, đồng giữ tâm thanh tịnh, vượt qua đại chướng nạn.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
(BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn)
Có thể là hình ảnh về 1 người
Có thể là hình ảnh về 4 người, trong đó có Dieu Hanh Phuoc Duc, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 10 người, màn hình và văn bản
Có thể là hình ảnh về 1 người và màn hình
Có thể là hình ảnh về 7 người, màn hình và văn bản
Có thể là hình ảnh về 6 người, trong đó có Lan Phuong, màn hình và văn bản
Có thể là hình ảnh về 2 người, trong đó có Lan Phuong, màn hình và văn bản cho biết 'Hiep Ky Online 1:03 1:03:23 23 Lan Phương Phương GV... Thanh Tung Maii Maii Kim Hiền @TrnhKimP... P... Kim Thu gọn'
Có thể là hình ảnh về 3 người, màn hình và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người và trong nhà
Có thể là hình ảnh về Mai Quynh, màn hình và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 1 người, màn hình và TV
Có thể là hình ảnh về 3 người, màn hình và TV
Có thể là hình ảnh về 1 người và màn hình
Có thể là hình ảnh về TV và màn hình
Có thể là hình ảnh về 1 người và màn hình
Có thể là hình ảnh về 3 người, TV và màn hình
Có thể là hình ảnh về 2 người và màn hình
Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hoà tổ chức Lễ ra mắt GĐPT Kim Sơn(Vĩnh Lương)

phuocthanh

Chương trình trực tuyến đêm thứ hai: Tuần lễ Huân tu cúng dường Phật đản – PL.2565 (mùng 9/4/Tân Sửu – 20/5/2021)

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Húy nhật lần thứ 40 (1976-2016) cố HTr cấp Dũng Nguyên Y Lương Hoàng Chuẫn – Đệ nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn

phuocthanh