HỌP SƠ KẾT SÁU THÁNG ĐẦU NĂM BHD TRUNG ƯƠNG GĐPTVN

Ngày 29/06/2014, tại hội trường hai – chùa Già Lam – Sàigòn, diễn ra phiên họp sơ kết thượng bán niên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN. Dưới sự chủ tọa của anh Nguyên Tín NGUYỄN CHÂU, Trưởng BHD/TW GĐPTVN. Các anh – chị trong thường vụ, thành viên BHD/TW GĐPTVN và đại diện Ban Hướng Dẫn – Ban Đại Diện 22 tỉnh – thành cu hội tham dự đông đủ. Cuộc hop diễn ra trong tinh thần cởi mở – thẳn thắn – hòa hợp, nói lên tầm quan trọng – vị thế đoàn kết tập trung như nhấtCuộc họp đã đánh giá – thẩm định được các mặt sinh hoạt còn hạn chế và các nội dung sinh hoạt tích cực thực tiễn trong thời điểm hiện tại, đề ra kế hoạch sinh hoạt phù hợp cho sáu tháng cuối năm, nhiều biểu quyết thống nhất, tin tưởng cỗ máy GĐPT cả nước đi vào quỷ đạo sinh hoạt thù thắng hơn

Mô hình Đội – Chúng tự trị đã có từ trước trong kế hoạch tổ chức đơn vị – đoàn cho ngành Nam – Nữ Phật tử và ngành Thiếu GĐPTVN. Nhưng từ nhiều năm qua, do điều kiện khách quan, nên mô thức này bị chựng lại, nhiều BHD chưa tích cực chỉ đạo, nhiều đơn vị GĐPT xem nhẹ, chưa thực hiện được

Anh Nguyên Hoành LÊ VĂN SAN, phó trưởng BHD/TW, đưa ra đề án hàng đội tự trị ngành Thanh – Thiếu Nam cho kế hoạch sắp đến, đã làm phấn kích – sôi động cả hội trường, như truyền cảm hứng cho các BHD tỉnh – thành, làm vỡ òa những cảm nghĩ vô tư – xem nhẹ vai trò này từ trước đến nay. Ai nấy đều ấp ủ nung nấu tâm huyết, năng nổ tích cực, quyết định triển khai, biến kế hoạch quan trọng, thành tâm điểm hiện thực danh giá tại mỗi địa phương, nâng cánh phát triển sinh hoạt trong thời gian sắp đến

Đạo Phật là Đạo Hiếu: “Hạnh hiếu là hạnh Phật, Tâm hiếu là tâm Phật”, “Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ”, hiếu là điều kiện thù thắng hình thành thánh đạo

Đạo lý dân tộc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa Phật giáo, hình thành truyền thống luân lý dân tộc: “Tri ân – báo ân”, “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Chất liệu ca dao tục ngữ đã thấm đẫm qua biết bao thế hệ, hình thành bốn ngàn năm hồn Việt

Gia Đình Phật Tử Việt Nam ra đời trong lòng Đạo Phật và dân tộc, mang sứ mệnh thiêng liêng nhập thế, chuyển hóa tệ nạn – hướng thiện đời sống dân sinh. Trãi qua bao cuộc thịnh suy, qua từng giai đoạn lịch sử, đến nay lá cờ hòa bình nền xanh hoa sen trắng tung lượn trên khắp thế giới

Bài học Tứ Trọng Ân, luôn luôn khắc ghi trong mỗi tâm khảm người đoàn viên GĐPT. Kỷ niệm năm mươi năm thống nhất

GĐPTVN, kỷ niệm mười năm thành tựu GĐPTVN Trên Thế Giới. Toàn thể áo lam trên khắp thế giới, phát tâm lập nguyện, kiến lập Pháp Hội Thù Ân, truy tiến báo ân, kỳ siêu bạt độ, hồi hướng công đức cầu nguyện pháp giới chúng sinh triêm ân thịnh lạc

Tại cuộc họp, anh Thị Nguyên NGUYỄN ĐÌNH KHÔI, tổng thư ký BHD/TW GĐTVN, thông qua đề án tổ chức Pháp Hội Thù Ân của Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới, thời gian cử hành Pháp Hội: 20 – 21 – 22 – 23 – 24/08/2014. Toàn thể cử tọa, đại diện cho 22 BHD và BĐD các tỉnh – thành tán đồng nhất trí pháp sự

Chư Tôn Thiền Đức là bậc mô phạm – phạm hạnh thanh cao, chuyên tinh giới luật, là bài học sinh động – thật tế, là thân giáo trong sáng cho toàn thể Huynh Trưởng – Đoàn sinh GĐPT chúng con trong hiện tại và mai sau noi dấu, những lời giáo huấn của các ngài là hành trang trên hành trình thực tập – tu học – hoàn thiện nhân cách. “Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng – nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền”, trong tinh thần tri ân và báo ân – tôn sư trọng đạo, vào lúc 11h00 cùng ngày, cuộc họp thống nhất cử phái đoàn – đại diện BHD/TW và BHD – BĐD các tỉnh – thành, vân tập trai đường, đãnh lễ – cúng dường trường hạ Quảng Hương Già Lam

Tường thuật

Nguyên Hoàng PHAN VĂN HUY TÂM

Hình ảnh

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khởi động khóa tu MÙA HÈ AN LẠC LẦN THỨ 3.

Tâm Lễ

G ĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 5/2018

Tâm Lễ

HĐHT Cấp Dũng – Thông tư Tổ chức kỳ nguyện và Vận động cứu trợ

nhuanphap