Hội nghị Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập GĐPT Cam Ranh – Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Ngày 15/11/2020, vào lúc 08 giờ 00. Hội đồng Huynh trưởng (HĐHTr) cấp Tập Gia Đình Phật Tử (GĐPT) Cam Ranh tiến hành Hội nghị Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020 và định hướng Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024. Hiện diện tại hội nghị có 35/52 Huynh trưởng (HTr) cấp Tập đang sinh hoạt tại các Đơn vị GĐPT trực thuộc Ban Hướng dẫn (BHD) GĐPT Cam Ranh. 

Thành phần Chủ tọa đoàn hội nghị gồm Đại diện Ủy ban Quản trị Huynh trưởng (UBQTHTr) GĐPT Cam Ranh: HTr cấp Tấn Nguyên Thọ – Trần Nguyện, Phó Trưởng ban Ngành Nam; HTr cấp Tấn Tâm Bản – Nguyễn Thị Sô, Phó Trưởng ban Ngành Nữ; HTr cấp Tập Quảng Trí – Nguyễn Đấu, đương kim Trưởng ban Ban Điều hành HĐHTr cấp Tập;  các HTr cấp Tập Quảng Tiến – Phạm Bá Dũng, Huệ Cúc – Trần Thị Ngọc Lan, đương kim Phó Trưởng ban Ban Điều hành HĐHTr cấp Tập. Cùng sự tham dự của các thành viên UBQTHTr: HTr cấp Tấn Huệ Quảng – Nguyễn Phúc Quang, HTr cấp Tấn Quảng Đạo – Nguyễn Văn Nức, HTr cấp Tấn Tâm Thông – Trần Văn Hữu.

Sau nghi thức lễ hành chánh, HTr Quảng Trí – Nguyễn Đấu tuyên đọc diễn văn khai mạc hội nghị; HTr Huệ Cúc – Trần Thị Ngọc Lan trình bày nội dung báo cáo “Tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Định hướng Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024”. 

Các HTr tham dự hội nghị đã thảo luận nêu lên những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua một cách thẳng thắn, chân tình. Sách tấn tinh thần dấn thân phục vụ của người HTr cấp Tập để xây dựng Đoàn và Gia Đình sở tại vững mạnh. Đóng góp ý kiến và thống nhất thông qua “Định hướng sinh hoạt Phật sự nhiệm kỳ 2020 – 2024”. Hội nghị đã suy cử thành phần nhân sự tân Ban Điều hành HĐHTr cấp Tập nhiệm kỳ 2020-2024, gồm những HTr như sau:

  1. Trưởng ban Ban Điều hành: HTr cấp Tập Nguyên Trinh – Phạm Thị Thuận
  2. Phó ban                               : HTr cấp Tập Huệ Chánh – Nguyễn Minh Quang
  3. Phó ban                               : HTr cấp Tập Đức Phụng – Trần Thị Tố Loan
  4. Thư ký                                 : HTr cấp Tập Nhật Trường – Lê Đức Thọ
  5. Thủ quỹ                               : HTr cấp Tập Diệu Bảo – Nguyễn Thị Bích Ngọc
  6. Ủy viên                                : HTr cấp Tập Quảng Tiến – Phạm Bá Dũng
  7. Ủy viên                                : HTr cấp Tập Vạn Phú – Trần Viết Thi

HTr Tâm Bản – Nguyễn Thị Sô phát biểu chúc mừng các anh chị đã được tín nhiệm vào tân Ban Điều hành HĐHTr cấp Tập. Toàn thể thành viên tân Ban Điều hành trình diện trước Hội nghị. HTr Nguyên Trinh – Phạm Thị Thuận, tân Trưởng ban Ban Điều hành phát nguyện nhận lãnh nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Thay mặt UBQTHTr GĐPT Cam Ranh, HTr Nguyên Thọ – Trần Nguyện công nhận thành phần tân Ban điều hành Hội đồng Huynh trưởng cấp Tập nhiệm kỳ 2020 – 2024. Đồng thời huấn thị sách tấn các anh chị Huynh trưởng cấp Tập luôn khắc ghi lời phát nguyện trước Tam Bảo, luôn nêu cao tinh thần hy hiến phụng sự cho lý tưởng; hoàn thành bổn phận, trách nhiệm của người HTr cấp Tập GĐPT Việt Nam để xứng đáng là đội ngũ kế thừa tiếp nối sự nghiệp nhà Lam.

HTr Nguyên Trinh – Phạm Thị Thuận tuyên đọc diễn văn bế mạc hội nghị. Toàn thể hội chúng chấp tay trang nghiêm đồng tụng Tứ hoằng thệ nguyện – Hồi hướng. Sau đó chụp ảnh lưu niệm và kết Dây Thân Ái.

Hội nghị Huynh trưởng cấp Tập GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024 thành tựu viên mãn vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Văn phòng BHD.GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

GĐPT Gia Định – Lễ Hiệp Kỵ PL 2557

nhuanphap

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức Hội thi ĐƯỜNG VỀ NÚI TUYẾT ngành Đồng lần thứ 3

Tâm Lễ

BHD Trung ương GĐPT.VN tổ chức Giải trình Luận văn kết khóa bậc Lực – kỳ thứ 11.

Huệ Quang GĐPTVN