Hình ảnh: Trại họp bạn Ngành Thanh GĐPT Bình Thuận – năm 2022

GĐPT Bình Thuận tổ chức trại họp bạn Ngành Thanh năm 2022

Ảnh: Sen Trắng Bình Thuận

Bài khác nên xem

Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh lần thứ IX, Nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Khánh Hòa: Lễ Tưởng niệm Thánh tử đạo Đào Thị Yến Phi

Huệ Quang GĐPTVN

Trồng cây treo tường

phuocthanh