Hình Ảnh Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

8:30 Toàn thể huynh trưởng hội tập trước Tháp Ôn Già Lam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Hòa Thượng Ân Sư Giác Linh đã che chở, bảo vệ đàn con vượt qua từng giai đoạn phong ba bão táp để trường tồn. Lúc này số lượng đã lên khoảng 600 huynh trưởng mặc dù là ngày thứ tư nhưng các anh chị buông bỏ việc riêng tề tựu đông vầy như một ngày hội lớn.

 

9:00 Hội trường không đủ sức chứa nên BTC phải sắp xếp cho anh chị huynh trưởng đứng thành hàng bên ngoài. Lễ tác bạch thỉnh sư cung nghinh chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni quang lâm cử hành Lễ Kỳ Siêu Bạt Độ.

Ban Hướng dẫn GĐPT Gia Định tuần tự dâng 6 lễ phẩm lên Linh Đài Hiệp Kỵ Gia Đình Phật Tử ViệtNam.

Ban Truyền Thông GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Gia Định: Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1964 – 2014)

Áo Lam

Tin tức Phật giáo Thế giới tuần 3 tháng 3 năm 2015

phuocthanh

Chúng Quỳnh Lâm – Trại HL Vạn Hạnh VII Phân Ưu

Người Áo Lam