Hình Ảnh Lễ Hiệp Kỵ GĐPT Việt Nam

8:30 Toàn thể huynh trưởng hội tập trước Tháp Ôn Già Lam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Hòa Thượng Ân Sư Giác Linh đã che chở, bảo vệ đàn con vượt qua từng giai đoạn phong ba bão táp để trường tồn. Lúc này số lượng đã lên khoảng 600 huynh trưởng mặc dù là ngày thứ tư nhưng các anh chị buông bỏ việc riêng tề tựu đông vầy như một ngày hội lớn.

 

9:00 Hội trường không đủ sức chứa nên BTC phải sắp xếp cho anh chị huynh trưởng đứng thành hàng bên ngoài. Lễ tác bạch thỉnh sư cung nghinh chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng, Ni quang lâm cử hành Lễ Kỳ Siêu Bạt Độ.

Ban Hướng dẫn GĐPT Gia Định tuần tự dâng 6 lễ phẩm lên Linh Đài Hiệp Kỵ Gia Đình Phật Tử ViệtNam.

Ban Truyền Thông GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

Khánh Hoà: Lễ Xuất gia cho Huynh trưởng tại Chùa Phổ Thiện

Huệ Quang GĐPTVN

BHD TRUNG ƯƠNG – Thương Kính bái biệt

ducquang

BHD GĐPT Bình Phước tổ chức Lễ Phật và họp mặt đầu năm Quý Tỵ – 2013

phuocthanh